Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

 

IVIG:

Rh-ABO -subgrup uyşmazlığına bağlı göriüle immun hemolitik anemilerde yararalıdır.Dalak makrofajlarındaki Fc reseptörlerini doyurarak eritrosit yıkımı önlenmiş olur.

 

FOTOTERAPİ

Fototerapide asıl amaç bilirubini suda erir hale getirmektir. (geometrik izomerizasyon Lumirubin)

Endikasyonlar
Yaş (saat) Fototerapi düşün Fototerapi Fototerapi yetersizse Kan değişimi düşün Kan değişimi ve yoğun fototerapi
25-48 ≥12 ≥15 ≥20 ≥25
49-72 ≥15 ≥18 ≥25 ≥30
>72 ≥17 ≥20 ≥25 ≥30

 

Yan etkileri

sıvı kaybı, döküntü, hemoliz,yeşil dışkılama,bronz bebek,retinada hasar

 

EXCHANGE TRANSFÜZYON

Komplikasyonlar:

Vasküler:

Hava embolisi,Portal ven trombozu, Umbilikal/portal ven perforasyonu, Kardiyak Aritmiler, Sıvı yüklenmesi, Kalp durması

Metabolik:

Hiperkalemi, Hipernatremi, Hipokalsemi, Hipomagnezemi, Asidoz

Hematolojik:

Trombositopeni

Enfeksiyon:

Bakteriyemi, Hepatit, CMV, HIVenfeksiyonu

Diğer:

Nekrotizan enterokolit, Hipotermi, Hipoglisemi, Akut gastrik dilatasyon , Umbilikal damarların yırtılması, Graft versus host hastalığı

 

ANNE SÜTÜ SARILIĞI

Anne sütü sarılığı hayatın 4-7. günlerinde başlayıp, 2-3.haftalarda 10-30 mg/dl gibi yüksek değerlere ulaşır ve anne sütü kesilmediği takdirde 3-10 hafta kadar yüksek kalabilir.

Anne sütü kesilirse bilirubin düzeyleri birkaç günde normale döner ve tekrar anne sütü başlansa bile önceki değerlere ulaşmaz. Bundan başka hayatın 2-4.günlerinde görülen erken tip anne sütü sarılığı da vardır. Bunların patogenezi birbirinden farklıdır. Her ikisinde de bilirubin oluşum hızında artma yoktur. Erken formda sütün kendisi değil, yokluğu sarılığa neden olur. Mekanizması düşük kalori alımı ve mekonyum pasajındaki gecikmeye bağlı olarak enterohepatik sirkülasyonun artmasıdır. Geç formda ise patogenezde:

             Anne sütünde glukuronil transferazı inhibe eden maddeler: 5-beta-pregnan-3-alfa, 20 beta-diol,   serbest yağ asitleri gibi.

             Anne sütünde B-glukuronidaz aktivitesinin yüksek olması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEONATAL KOLESTAZ NEDENLERİ

İnfeksiyonlar Genetik yada kromozomal
Yaygın bakteriyel sepsis Trizomi E
Viral hepatitler Down sendrom
HepatitA, B,C( nadir) Donahue sendromu (leprechaunism)
CMV, Rubella
Herpes virüs: HSV, HHV6 Nedeni bilinmeyen intrahepatik hastalıklar
Varisella virüs İntrahepatik kolestaz-persistant
Koksaki virüs idiopatik neonatal hepatit
Echo virüs Alagille sendromu (arteriyohepatik displazi)
Reo virüs tip 3
Parvo virüs B 19 intrahepatik bilier atrezi
HIV İntrahepatik safra kanalı yetersizliği
Diğerleri Bilier hastalıklar (progressiv intrahepatik kolestaz)
Toksoplazma
Sitiliz
Tüberküloz İntrahepatik kolestaz – tekrarlayıcı
Listerya Familial tekrarlayıcı benign lenfödem ilişkili kolestaz (Aagenaes)
Toksik
Parenteral beslenme ile ilgili Konjenital hepatik fibrozis
Sepsis ( üriner traktus ) endotoksemi Caroli hastalığı (intrahepatik kanallarının kistik dilatasyonu)
İlaçlar
Metabolik
Aminoasit metabolizma bozuklukları Ekstra hepatik hastalıklar
Tirozinemi Bilier atrezi
Lipid  metabolizma bozuklukları Sklerozan kolanjit
Wolman hastalığı Safra kanalı stenozu
Niemann-Pick hastalığı Koledokal-pankreatikoduktal birleşme anomalisi
Gaucher hastalığı Safra kanalının spontan perforasyonu
Karbonhidrat metabolizma bozuklukları Koledok kisti
Galaktozemi Kitle (tümör, taş )
Fruktozemi Safra / muköz plak
Glikojenozis İV
Safra asid biyosentezinin bozuklukları (reduktaz, izomeraz eksikliği) Çeşitli
Histiositozis X
Diğer metabolik defektler Şok ve hipoperfüzyon
a1-Antitripsin eksikliği Enterit ile ilgili
Kistik fibrozis intestinal obstriksüyon ile ilgili
idiopatik hipopitüitarizm Neonatal lupus eritematozis
Hipotiroidizm Miyeloproliferatif hastalık (trizomi- 21)
Zellweger (Serebrohepatorenal) send.
Yenidoğan demir depo hastalığı
Familyal eritrofagositik lenfohistiyositoz
Arjinaz eksikliği

 

Değerlendirme :

Etkilenen bebeklerde sarılık koyu idrar açık veya akolik dışkı ve hepatomegali var­dır. Neonatal kolestazlı bebeklerin çoğunda bu yakınmalar hayatın ilk 1 ayında ortaya çıkar. Sarılık ile gelen bir çocukta konjüge veya ankonjüge hiperbilirubinemi ayrımını yapmak zorunludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir