Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

 

Emme refleksi:

32-34. gestasyon haftalarında gelişir. Bu haftalarda arama refleksi de alınabilir. Emme refleksi uyanık durumda 4. aya, uykuda 7. aya kadar devam eder.

 

Yakalama refleksi:

28. Haftada başlar. 2 aylıktan sonra istemli yakalamanın başlamasıyla elde bu refleks kaybolur. Ayakta ise 10 aya kadar devam eder.

 

Tonik boyun refleksi:

Yatar pozisyonda çocuğun başını aniden bir tarafa çevirmekle o taraf ekstremitelerde ekstansiyon, karşı tarafta fleksiyon görülmesidir. Doğumdan 3-4 hafta sonra belirgin olur.

Pozisyonun birkaç saniyeden uzun sürmesi, yalnız bir tarafta alınması ve 7. aydan sonra bulunması patolojiktir.

Basma ve otomatik yürüme:

Ayağın sırtı muayene masasına değdirildiğinde bacakta fleksiyon, bunu izleyerek düz bir yüzeye getirildiğinde o bacakta ekstansiyon, diğer bacakta fleksiyon görülmesidir

 

 

PREMATÜRİTE VE SGA

TANIMLAMALAR

Prematürite: Gebelik süresinin 37 haftadan daha kısa olmasıdır.

Postmatürite: Gebelik süresinin 42 haftadan daha uzun olmasıdır.

Normal doğum ağırlığı: 2500-4000 gr

Düşük doğum ağırlığı (LBW): Doğum ağırlığının 2500 gramın altında olması

Çok Düşük Doğum Ağırlığı  : Doğum ağırlığının 1500 gramın altında olması

 

Son adet tarihinin ilk gününden itibaren sayılmak üzere 37. gebelik haftası tam dolmadan canlı olarak doğan bebekler prematürdür (37 hafta+6 gün).

Gebelik yaşına göre doğum ağırlığı düşük olan bebekler SGA (Small for Gestational Age) olarak tanımlanır. Her ikisi birlikte de olabilir, bu durumda mortalite ve morbidite oldukça artar. Konjenital malformasyon, SGA’da daha sıktır.

PREMATÜRE DOĞUM NEDENLERI

MaternalAnne yaşı

Düşük sosyoekonomik düzey (Yetersiz beslenme, yetersiz prenatal bakım)

Sık doğum

Hipertansiyon

Kronik hastalık: Kardiyak, renal, endokrin vb

Enfeksiyon

Sigara veya uyuşturucu kullanma

Abdominal operasyonGenitalServiks yetersizliği

Uterus veya servikal malformasyonlar

Myom

Vajinal kanamaPlasental Plasenta Dekolmanı

Plasenta Previa

Fetal Eritroblastozis fetalis

Non immün hidrops fetalis

Çoğul gebelik

Fetal distres

Fetal anomaliDiğer Erken membran rüptürü

Polihidramnios

İatrojenik

 

 

 

PREMATÜRE BEBEKLERDE GÖRÜLEN SORUNLAR

Respiratuvar distres sendromu Patent duktus arteriozus
Apne Hipoglisemi
Periyodik solunum Nekrotizan enterokolit
Hiperbilirubinemi İntrakranial kanama
Termoregülasyon Anemi
Enfeksiyon Kronik akciğer hastalığı
Doğumsal anomali Prematüre retinopatisi

 

Respiratuvar Distres Sendromu (RDS):

Prematürelerde sıktır ve şiddeti gestasyon yaşı ile ters orantılıdır.

Gebeliğin son haftalarında sentezlenen sürfaktanın yokluğu veya azlığı sonucu, alveol yüzey geriliminde artışla ilişkili, ilerleyici bir atelektazi ve fonksiyonel rezidüel kapasitede yetersizlik ile karakterizedir.

 

Apne:

20 saniyeden fazla solunum durması ve buna bradikardinin eşlik etme durumudur. Solunum merkezinin depresyonuna, ventilasyon bozukluğuna, fetal dolaşımın devam etmesine neden olan durumlarda apne gelişir.

Prematüre bebeklerde apne nedenleri:

SSS: Asfiksi, kanama, konvülziyon, immatürite, ilaç etkisi
Solunum sistemi: RDS, pnömoni, pnömotoraks, üst hava yollarının obstrüksiyonu
Kardiyovasküler sistem: Sol sağ şant (PDA), kalp yetmezliği, anemi
Metabolik: Hipoglisemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipernatremi
Gastrointestinal sistem: Mide dilatasyonu, gastroözafageal reflü, NEC
Enfeksiyon: Sepsis, menenjit,
Hipotermi

 

Hiperbilirubinemi

Glukuronil transferaz aktivitesi düşük olduğu için hiperbilirubinemi riski artar.

Prematüre bebeklerde özellikle serbest indirekt bilirubinin albümine bağlanmasını engelleyen hipoksi, hipoglisemi, asidoz gibi durumlarda kernikterus riski artar.

 

 

 

 

Termoregülasyonda bozukluk

Termoregülasyonu düzenleyen kahverengi yağ dokusunun azlığı nedeni ile prematüre bebeklerde ısı regülasyonu güçtür. Ağırlığa oranla vücut yüzeyinin geniş olması da cilt yolu ile ısı kayıplarını arttırır. Vücut ısısının belirli düzeyde tutulması için kuvöz bakımı gerekmektedir.

Enfeksiyon

Doğumsal anomali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir