Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

Verniks kazeoza:

Yenidoğanın derisi bu beyazımsı yağlı madde ile kaplıdır, doğumdan sonra bir kaç saat içinde kurur. Deskuame epitelyal hücreler ve sebase sekresyondan meydana gelir. Postmatür bebeklerde daha kalındır.

 

 

Lanugo tüyleri:

Prematüre bebeklerde boldur, özellikle sırt, omuzlar ve yüzde belirgindir. Hayatın 1. haftasında kaybolur. Skalpte bir kaç ay sonunda lanugo yerini normal saç alır.

 

Kutis marmaratus:

Nörovasküler olgunlaşma eksikliği sonucu görülen, çevre ısısı değişimine bağlı fizyolojik bir yanıttır. İlk bir kaç hafta içinde gözlenebilir.

 

Harlequin renk değişikliği (Palyaço rengi):

 Özellikle prematüre veya LGA bebeklerde görülür. Vertex- simfizis pubis hattının tam ortasından geçen bir sınırla vücudun bir yarısı hiperemiye bağlı pembe, diğer yarısı soluk görünür.

 

Mongol lekesi:

Özellikle kalçalar ve sakrum üzerinde, kenarları düzensiz, mavimsi-gri mor renkte lezyonlardır. Hayatın ilk yıllarında kaybolur.

 

Salmon lekeleri:

Maküler hemanjiomlardır. Soluk kırmızı renkte, alın, boyun, burun kökü, göz kapaklarında görülür, bebek bir kaç aylık olunca solmaya başlar, ilk yıl içinde kaybolur.

 

 Milia:

Yenidoğanların %40- 50 sinde görülen 1-2 mm çaplı, beyaz sarı renkli inci tanesi gibi papüllerdir. Sebasöz bezlerin tıkanması sonucu ortaya çıkar.

Toksik eritem:

Yenidoğanlarda  ortası sarımsı beyaz, çevresi eritemli, 5-16 mm çapında lezyonlardır. Lezyondan yapılan yayma Wright boyası ile boyanırsa eosinofiller görülür.

 

Püstüler melanosis:

Yanak, ense, sırt, ekstremite, el ve ayak tabanında görülen, nötrofil içeren vezikülopüstüler döküntülerdir. 2-3 günde kaybolan benign lezyonlardır

Akne neonatorum:

Doğumdan sonraki ilk bir kaç gün içinde genellikle erkeklerde görülen akne vulgarise benzer lezyonlardır. Transplesental androjenik hormon stimülasyonu sonucu geliştir.

 

Ödem:

Normal yenidoğanın göz kapaklarında, yüz, el-ayak sırtında ve tibiada ödem olabilir. Birkaç gün içinde kaybolur. Ekstremitelere lokalize ödem lenfatik drenajın bozukluğuna bağlı Milroy sendromunda ve  Turner sendromunda olabilir.

 

Sklerem

Periferik dolaşım bozukluğuna bağlı deri ve deri altı dokularda ödem (sklerödem) ve yağ dokusunda sertleşme (sklerema) olur. Sklerem bir sepsis bulgusudur.

 

Baş:

Sütürler ve fontaneller muayene edilmelidir.

Yenidoğanda ön,arka, 2 sfenoid ve 2 lambdoid olmak üzere 6 fontanel vardır.

Ön fontanel normalde 1-3 cm olup, 3-18 aylık dönemde kapanır.

Diğerleri ilk haftalarda kapanır. Normalde süturler arsında 0.5 cm genişlik olur, kafa içi basınç artarsa genişler.

Süturlerin ve ön fontanelin  erken kapanması kraniosinostozis’de görülür.

Doğumda arka fontanelin 1 cm’den büyük olması halinde hipotirodizmin ekarte edilmesi gerekir.

Sefal hematom:

Subperiostal kanama vardır. Sütürlerin ötesine geçmez, tek taraflı olup genellikle paryatel bölgededir.

Caput succedenum:

Saçlı deri altında sıvı toplanmasıdır. Periostla ilgisi yoktur, sütür hatlarını geçebilir. Her iki durum da tedavi gerektirmez.

Craniotabes:

 İlk aylarda fizyolojiktir. Rikets, hidrosefali ve osteogenesis imp. da (+)

Gözler      

Doğumda hafif anizokori olabilir. Birkaç gün sonra pupillalar eşit büyüklüğe ulaşır.

Işık refleksi 28. haftadan sonra alınır.

Konjonktival ve retinal hemorajiler olabilir. Tek başlarına önemi yoktur.

Kornea çapının 1 cm’den büyük olması kongenital glokomu destekler.

Lökokori (beyaz pupiller refleks): Katarakt, tümör, korioretinit, prematürite retinopatisi, persistan hiperplastik primer vitreus durumlarında görülür.

Kulak

Sağırlık yönünden yüksek riskli yenidoğanlar

Aile öyküsü (sensorionöral işitme kaybı)

Konjenital enfeksiyonlar (TORCH)

Kraniofasyal anomaliler

1500 g altında doğum ağırlığı

Hiperbilirubinemi (excange sınırının üzerinde)

Ototoksik ilaçlar (Gentamisin, tobramisin, kanamisin, streptomisin)

Bakteriyel menenjit

Asfiktik doğum (5. dk Apgarı 0 – 3, 10.dk.da solunum başlamamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir