Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

 

doğum 1doğum 2doğum 3

 

MALPREZENTASYONLAR

1- DEFLEKSİYON GELİŞLERİ:

Etyoloji:

Grandmultiparite

Yaş

Uterus anomalileri

Tümörler

Pelvik deformiteler

Çoğul gebelik

Hidramnios

Hidrosefali

Nöral tüp defektleri

Prematürite

İri fetus

Plasenta previa

Erken membran rüptürü

1.Yüksekde Düz Duruş:

Presente olan başın sutura sagittalisi, pelvis giriminin ön arka üzlemine paraleldir. Genellikle sorun pelvis girimindedir. Çoğunlukla andropoid ve android elvis vardır

Rotasyon yapamadığı ve pelvis girimine çakılı olduğu durumlarda uterin rüptür riski nedeni ile derhal sezeryan (C/S) yapılmalıdır.

 

2.Derinde Transvers Duruş:

Genellikle pelvik darlıklarla karekterize platipelloid ve android pelviste rastlanır. Fetusun internal rotasyonunu yapmadan orta pelvisi geçerek pelvik çıkıma kadar gelmesidir.

Vajinal muayanede sutura sagittalisin, pelvis çıkımının enine kutruna paralel olduğu saptanır. Bu durum sıklıkla geçicidir. Pelvik darlık yoksa gebe yan yatırılarak doğum ksitosin indiksiyonu ile gerçekleşir. Düzelmeyen olgularda forseps veya vakum uygulanabilir.

3.Asinklitismus

4.Büyük fontanel prezantasyonu

5.Alın prezantasyonu:

Başın orbital kenarlarla, ön fontanel arasındaki bölümün presente olmasıdır. 1:500 oranında görülür. Vajinal muayenede burun kökü, orbital kenarlar ve büyük fontanel hissedilir.

 

Başın en büyük çapı ile gelmesinden dolayı doğum yavaş ilerler ve uzun sürer. Gebe yakın takibe alınarak, başın oksiput veya yüz gelişe dönmesi beklenir. Rotasyon olmazsa mutlak C/S ile doğurtulur. Vakum ve forseps kullanılması kesin kontrendikedir.

takip

6. Yüz prezantasyonu:

Başın en ileri defleksiyon halidir. İnsidansı %0.17 dir. En çok anensefal bebeklerde görülür. Bu gelişlerde çene prezente olduğundan, kılavuz nokta çenedir. Çenenin symphis ile ilişkisine göre “mentum ant.” (%60-80) veya “mentum post”. (%20-25) adını alır. Mentum ant. gelişlerinde pelvik darlık olmadığı sürece vajinal doğum mümkündür.

Mentum post.da ise, alın veta bregmanın symphisise takılması sonucunda, zaten hiperekstansiyonda olan baş daha fazla defleksiyona gelemez ve baş takılır, bu gelişlerde vajinal doğum imkansızdır ve C/S kesin endikedir

 

 

Mentum post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİDOĞAN

YENİDOĞANIN FİZİK MUAYENESİ

İlk fizik muayene (FM) doğum odasında yapılmalıdır.

1. ve 5. dakikada APGAR değerlendirilir.

APGAR
BULGU 0 puan 1 puan 2 puan
Appearence-Deri rengi Soluk mavi Gövde pembe, ekstremite siyanotik Tüm vücut pembe
Pulse-Kalp atımı Yok < 100/dak > 100 / dak
Grimace-Uyarıya yanıt Yok Yüz buruşturma Ağlama ile cevap
Activity-Kas tonusu Flask Hafif fleksiyon Hareketli
Respiration-Solunum Yok Zayıf ,düzensiz kuvvetli ağlama

Apgar skoru  8 -10:  Normal bebek, izlenmesi gerekmez, sıcak tutmak yeterli.

Apgar skoru 4 – 7: Riskli bebek, taktil uyarı ve maske ile oksijen verilebilir.

Apgar skoru  0- 3: Şiddetli asfiksi, hemen canlandırma işlemlerine başlanır.

1 ve 5. dakika Apgar skorları sadece resusitasyon gereksinimi ve izlem için yol gösterir, neonatal mortailte veya serebral palsy olasılığını öngörmez.

 20.dakikadaki düşük (0-3) Apgar neonatal mortalite ve morbidite için daha güvenilir kriterdir

 

NOT:

Kalp Hızı Kararları:

 Kalp atımı < 60/dk = göğüs kompresyonu + pozitif basınçlı ventilasyon

 Kalp atımı 60 – 100/dk = sadece pozitif basınçlı ventilasyon

Kalp atımı > 100/dk = spontan solunum varsa ventilasyon durdurulur

Deri:

Normalde cilt rengi pembedir. Solukluk veya pletorik görünüm varsa dikkatli olunmalıdır. Prematürelerde cilt ince olduğu için koyu kırmızı görülebilir

Yenidoğan döneminde görülen bazı fizyolojik geçici deri bulgularının bilinmesi ve patolojik deri bulgularından ayırt edilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir