Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

Pelvis Tipleri

            Jinekoid pelvis: Doğum için en elverişli pelvis tipidir.

            Android pelvis: Spinalar belirgin, pubik arkusun dar olduğu tiptir. Spinalar belirgindir. Pelvik girim kalp şeklindedir.

            Anthropoid pelvis: Pelvik girimin ön-arka çapı, transvers çaptan daha büyük olduğu tip. En sık oksiput posterior gelişe neden olur. Doğum için elverişsiz bir pelvis tipidir.

            Platipelloid pelvis: Pelvik girimin ön-arka çapı, transvers çaptan daha küçük olduğu tip. Doğum için en elverişsiz pelvis tipidir. Derinde transvers duruşa neden olur.

Pelvis Tipleri

çap

Fetal başa ait çaplar

Fetus başı verteks gelişlerde suboksiputobregmatik çap,

yüz gelişlerde submentobregmatik çap,

alın gelişlerde oksipitomental (vertikomental) çap ile pelvise girer. Oksipitomental çap fetal başın en büyük çapıdır.

Fetus başının en küçük çapı ise bitemporal çaptır.

Fetal başa ait çaplar

Fetusun yerleşim şekilleri:

Situs: Fetusun longitudinal ekseninin anne ile olan ilişkisini ifade eder (longitüdinal, transvers veya oblik olabilir)

Fetusun yerleşim şekil

Prezantasyon: Doğum kanalına önde giren yapıyı ifade eder (sefalik, makad veya omuz olabilir), %95’i verteks prezantasyondur (oksiput).

            Habitus: Fetusun intrauterin duruşunu tanımlar.

Pozisyon: Önde gelen kısmın doğum yoluna göre konumunu ifade eder (verteks gelişlerde oksiput, yüz gelişte çene, makadi gelişte sakrum referans alınarak sağ ya da sol, ön veya arka olarak ifade edilir).

pozis

Tüm doğumların %95’inde fetus, occiput veya verteks prezantasyonu ile doğar. Olguların büyük çoğunluğunda verteks pelvise, pelvisin transvers çapına paralel olacak şekilde sagittal sütür ile yerleşir.

Fetus pelvise olguların %40’ında yüzü annenin sağ tarafına bakar şekilde yani sol occiput transvers pozisyonda girer.

Fetal prezantasyon ve pozisyonu belirlemede Leopold manevraları kullanılır:

Leopold 1: Fundustaki fetal kısım

Leopold 2: Fota I sırtın pozisyonu

Leopold 3: Önde gelen kısım

Leopold 4: Önde gelen kısmın seviyesi

Leopold 5: (Zangemeister Manevrası) Önde gelen kısmın angaje olup olmadığına bakılır

angaj

Angajman:  Fetusun önde gelen kısmının (verteks gelişlerde biparietal  çapın) pelvik girimin altında olmasıdır.

angajman

doğum

DOĞUM

DOĞUM FİZYOLOJİSİ

Termde hipotalamik-pituiter-adrenal aksın aktivasyonu (CRH) fetal adrenallerden yüksek miktarda DHEA-S salınımına neden olur. Fetal karaciğerde 16 hidroksile edilen DHEA-S plasentada estriole dönüştürülür. Fetal adrenal ayrıca kortizol salgılar. Kortizol, fetal organları ekstrauterin hayata hazırlar. CRH, oksitosin ve prostoglandinlerin (özellikle PGE2) plasentadan salınımını arttırır.

Prostoglandinler servikal silinme, uterin kontraksiyonlar ve oksitosinin etkilerine myometriumu hassas hale getirme yeteneğine sahiptirler. Doğumdan önce myometrial gap junctionlarda artış görülür.

Serviksin mekanik etkenlerle gerilmesi bir çok hayvanda ve insanda uterus aktivitesini arttırır. Bu fenomene Ferguson Refleksi denir. Gerçek travay kontraksiyonları servikste dilatasyona neden olur.

Serviks nülliparlarda önce silinir ve silinme %100 olduktan sonra açılır, multiparlarda ise serviks silinmesi tamamlanmadan açılma başlar. Serviks nülliparlarda saate 1.2 cm, multiparlarda ise 1.5 cm açılmalıdır.

DOĞUMUN EVRELERİ :

Klinik olarak doğum 3 evreye ayrılır.

  1.   Evre (Açılma-Dilatasyon Evresi): Fetusun pasajdan geçişi için serviksin dilatasyonunu
    kapsar. Yaklaşık 12 saat sürer. Servikal dilatasyonun oranına bağlı olarak bu evre de fazlara
    ayrılmaktadır.
  2.   Evre (Atılma-Ekspulsiyon Evresi):Bu evre serviksin dilatasyonunun tamamlanmasından
    (10 cm) fetusun doğumuna kadar geçen evredir. Nülliparlarda maksimum 2 saat, multiparlarda ise maksimum 1 saat olması beklenir.

3. Evre (Halas Evresi): Bu evre plasentanın ve fetal membranların doğumunu kapsar ve genellikle 10 dakikadan az sürer. Aşırı kanama yok ise 30 dakikaya kadar normal kabul edilerek müdahalesiz beklenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir