Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

Total tiroksin artar

Toplam vücut yağ kitlesinde artış görülür

Diabetojenik bir tablo meydana gelebilir

Prolaktin artar. Kortizol ve kortikosteroidler artar.

PTH artar böylelikle kalsiyum emilimi ve fetusa geçmesi artmış olur.

MSH artışına bağlı cloasma ve linea nigra oluşur.

Gebede hipofiz bezi büyümesine bağlı optik kiazma basısı olabilir.

 

SOLUNUM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Solunum sistemi boyunca kapiller dilatasyon

Diafragma yukarı yer değiştirir

Tidal volüm artar. Vital Kapasite artar.

Rezidüel volüm azalır

Respiratuar alkaloz gelişir (Progesteron solunum merkezinin CO2 duyarlılığını arttırır)

İnspirasyon kapasitesi artar

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ

Bulantı ve kusma

GIS motilitesi azalır

Mide boşalması yavaşlar. Mide hacminde değişme olmaz

Kabızlık görülür (Progesteron motiliteyi azaltır). Böylece intestinal Na ve su emilimi artar.

Gastrin artışı görülür

Gastrik mukus artar

Gastroözefageal reflüde artış görülür

Barsaklar yer değiştirir

Safra kesesi boşalma zamanı gecikir

Plazma albumin miktarı azalır. Globulin miktarı artar

Kolestatik sarılık görülebilir.

BASELİNE

FETUS İYİLİK HALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BASELİNE FHR

Fetal kalp aktivitesini gösterir.

Ortalama kalp hızı fetüste 120-160 dk civarındadır.

FHR hızlanması (VARYABİLİTE)

32 haftadan önceki gebeliklerde FHR nin en az 10 sn , 10 atımdan fazla artmasına denir.

32 haftadan büyük ise 15 sn, 15 atımdan fazla artmasıdır.

5 atımdan az değişiklik olması varyabilite azalmasını (hipoxi) gösterir.

grafik

Taşikardi yapan sebepler :

Hipoksi

Ateş

Koryoamnionit

Prematurite

İlaç, Fetal aritmi

Anne anksiyetesi

Anne tirotoksikoz

Bradikardi yapan sebepler

Uzun süren hipoksi

İlaçlar (mepivakain, Beta blokerler)

Vagal refleks (fetal başın sıkışması)

Aritmi

Hipotermi

Variability azalması

Hipoksi

Fetusun uyuması

SSS depresanları (narkotik, barbiturat, anestezik )

Prematurite

Fetal kardiak anomali

Fetal SSS anomalisi

Fetal kardiak

BİYOFİZİK PROFİLİ (BPP)

FHR ve ultrasound tetkiklerinin beraberce değerlendirilmesidir.

Şu parametreleri içerir:

Fetal tonus

Fetal hareket

Fetal solunum

Amnion volumu

NST

Herbirine 2 puan vermelidir.

Toplam 8-10 arası iyi,

0-4 arası ise tekrar değerlendirmeyi gerekli kılar.

 

KONTRAKSİYON STRESS TEST (CST)

 BPP 4-6 puan alanlarda yapılır. Plesenta efor testi diye düşünülebilir.

Kontraksiyon stress test (CST)

Spontan kontraksiyonu olmayan gebelerde(spontan kontraksiyon varsa gerek yok) , meme başı uyarılması veya IV oksitosin infüzyonu ile kontraksiyonların indüklenmesidir.

CST negatif; Geç deselerasyonların olmamasıdır ve fetusun iyi olduğunu gösterir.

CST pozitif;10 dakikaiçinde birbirini izleyen 3 kontraksiyonla birlikte tekrarlayan geç deselerasyonların olmasıdır. Fetusun tehlikede olduğunu gösterir.

 

Erken deselerasyon,

iyi huyludur. Vagal aktivasyon ile oluşur. Fetus başının pelviste basısı sonucu oluşur.

 Erken deselerasyon,

Değişken deselerasyon,

En sık görülenidir.

Sıklıkla kordon kompresyonu sonucu gelişir.

Genellikle oligohidroamniyozla ilişkilidir.

 

değişken deselerasyon,

 

Amnion sını replasmanı, Annenin Trandelenburga getirilmesi ile önlem alınır.

 

NOT:

Amniyon sıvı hacminde bozukluk ile birlikte olan durumlar
Oligohidramnios Polihidramnios
İUGGFetal anomaliler (iskelet anomalileri)

ikiz-ikiz transfüzyon (donör)

Amniyotik sıvı kaçağı

Renal agenezi (Pottersendromu)

Uretral atrezi

Prune-Belly sendromu

Pulmoner hipoplazi

Amnios nodozum

indometazin

ACE inhibitörleri

İntestinal pseudo-obstrüksiyonKongenital anomaliler: Anensefali, hidrosefali, trakeoözefageal fistül, duodenal atrezi, spina bifida, yarık damak ve dudak, kistik adenomatoid akciğer malformasyonu, diafragmatik herni

Sendromlar: Akondroplazi, Klippel-Feil, 18,-21 trizomi, TORCH, hidrops fetalis, multiple kongenital anomaliler

 

Diğerleri: Diabetes mellitus, fetal anemi, fetal kalp yetmezliği, ikiz-ikiz transfüzyon (alıcı), poliürik renal hastalık, nöromusküler hastalıklar, idiopatik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir