Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

Hepatosplenomegali

• Osteopati

 

 

GEBELİK TANISI

KESİN BULGULAR

Fetal kalp aktivitesi:

Fetoskopla 17., 18. haftalarda alınabilir.

Transvajinal USG ile 6. haftadan itibaren izlenebilir.

Alınan kalp tepe atım sayısı 120-160 vuru/dk’dır.

 

 gebelik

Fetüsün palpasyonu:

20-24. haftadan itibaren muayene ile alınabilir.

Radyografi:

Kemikler 12. haftadan itibaren görülebilir

USG inceleme:

Gebeliğin beşinci haftasında fetus normalde intrauterin görülebilir.

Bu dönemde gebelik yaşını en uygun CRL verir.

8. haftaya kadar kese kesin görülmeli ve fetus izlenmelidir.

HCG’nin saptanması:

HCG ilk olarak 6-8. günlerde saptanabilir.

Bu hormon normalde 1,5-2 günde bir 2 katına çıkar.

Gebeliğin 70-79. gününde maksimum olur.

Sonra 4. ayda düşer ve bundan sonra sabit kalır.

HCG’nin alfa alt birimi LH, TSH, FSH ile aynı olup Beta subuniti spesifiktir.

 

KUVVETLİ BULGULAR

Chadwich bulgusu:

Vajen veya serviksin mavi renk olmasıdır.

Ladin bulgusu:

6. haftadan sonra uteroservikal bileşkede ön orta hat boyunca yumuşama gözlenmelidir.

Goodel bulgusu:

Servikal dokuda damarlanma artışı sonucu servikal yumuşama ve siyanoz görülmesidir.

Heger bulgusu:

İstmusun yumuşamış kısmına verilen addır.

Uterus kasılmaları:

Genellikle 26.-28. gebelik haftasından sonra başlayan, düzenli artan ve egzersizle geçen ağrılar olup Braxton hucks kontraksiyonu adını alırlar.

Karında büyüme:

Uterus gebelik amaçlı büyüyebileceği gibi mol, tümör vs’ye bağlı olarak büyüyebilir.

 

OLASI BULGULAR

Bulantı-kusma:

İlk trimesterde sıklıkla görülür. Genellikle sabahları şiddetlidir.

Menstruasyonun kesilmesi:

Hormonal dengeler değişmesi sonucu adetin kesilmesidir.

Meme ağrısı:

Hormonal dengelerin değişmesi sonucu oluşur.

Fetal hareket:

Genellikle 14-18. gebelik haftalarında gözlenir.

 

Üriner sistem enfeksiyonları:

Progesteronun dilate edici etkilerinden dolayı sıklıkla üriner sistem enfeksiyonu gelişir.

Vücut ısısında artış tesbit edilir.

VÜCUTTA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER

GEBELİKTE VÜCUTTA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER

BÖBREK ve ÜRİNER SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ

Her bir böbrek 1-1.5 cm uzar

Üreter kapasitesi artar

Hidronefroz ve hidroüreter meydana gelir. Bunun sonucunda enfeksiyona duyarlılık gelişir

Su ve sodyum retansiyonu olur

GFR, 2. trimesterden itibaren %50 artar

Plazma kan akımı artar

Üre ve kreatinin azalır

Alt ekstremitede ödem meydana gelir

Renin artar

Glukozüri görülür

Pollakiüri görülür

HEMATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

Kan hacminde artış meydana gelir. (Gebenin kilo almasından sorumlu olan en önemli faktördür)

Kan hacmi %40-50 artar

2-3 DPG artar, buda oksijene afiniteyi azaltır

Demir eksikliği anemisi meydana gelir.

Lökositoz görülür (Nötrofil artar, lenfosit değişmez).Lenfosit fonksiyonu baskılanır.

Hiperkoagülasyon vardır

Fibrinojen ve faktör 8 belirgin olarak artar. Faktör 11 ve 13 azalır.

Albumin sentezi artar. Ancak hemodilusyona uğrar. Buna bağlı kolloid basınç azalıp ödem oluşur.

Sedimentasyon artar

Retikülosit artar

Eritrosit artar, plasma hacmide artar. Onun için hematokrit düşük olur. Gebeliğin 32-34. haftasına kadar olan bu değişiklik gebeliğin fizyolojik anemisi adını alır.

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ

Kardiyak kapasite yada kalp hacmi yaklaşık %12 artar

Aks sola kayar

ST, T, Q dalga değişiklikleri görülebilir

Geç sistolik yada ejeksiyon üfürümü görülebilir. (Aort ve pulmoner kan akımı artmıştır) Diastolik üfürüm kesimlikle patolojiktir.

%40-50 oranında kardiyak atım artar

Nabız basıncı artmıştır

Supin hipotansif sendrom gelişebileceğinden gebede yan yatış tercih edilmelidir.

 

ENDOKRIN SISTEM DEĞİŞİKLİKLERİ

Sıvı artar

Gebede sodyum tutulur

Bakır ihtiyacı artar

Kan lipid profilinde artma (LDL, VLDL, HDL) gözlenir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir