Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

Hyoid kemik ve bu kemiğe yapışan kaslar gelişmektedir.

3-4-6. faringeal arkuslardan larinks kıkırdakları ve kasları gelişmektedir.

BİRİNCİ FARİNGEAL CEP

Timpanik boşluk, mastoid antrum ve faringotimpanik tübü (östaki borusu) oluşturur.

İkinci faringeal cep: Palatin tonsillerin gelişimiyle ilgilidir.

Timus 3. çift faringeal ceplerden ve paratiroid bezleri 3. ve 4. çift faringeal ceplerden oluşur.

Tiroid bezi, dilin geliştiği bölgede, ilkel farinksin tabanından aşağıya doğru bir büyümeden gelişir. Tiroid bezindeki parafolliküler (C) hücreler, 4. çift faringeal ceplerden köken alan ultimobrankial cisimciklerden (5. faringeal cep) gelişir.

FARİNGEAL YARIKLAR

Birinci yarık hariç diğerleri kaybolmaktadır. Birinci faringeal yarıktan dış kulak yolu oluşmaktadır. Yarıklar geçici olarak ektodermal epitelle döşeli bir boşluk olan servikal sinusü oluşturur, sonra bunlar spontan kaybolurlar. Eğer kaybolmazlarsa brankial fistül ya da kistler oluşmaktadır.

teratuliji

TERATOLOJİ

İLAÇLAR

 

ALKOL

Fetal alkol sendromu (FAS): İntaruterin büyüme geriliği (IUGR), kraniofasial anomaliler (kısa palpebral fissur ve maksilla hipoplazisi), ekstremite deformiteleri, kardiovaskuler defektler (VSD)

ANDROJEN VE YÜKSEK DOZDA PROGESTERON

Dişi fetusta değişen derecelerde maskülünizasyon, labial füzyon ve klitoral hipertrofi ile sonuçlanan dış genital organların belirsizliği

AMİNOPTERİN (FOLAT ANTAGONİSTİ)

İskelet bozuklukları, merkezi sinir sistemi (MSS) malformasyonlar, anansefali

KOKAİN

IUGR; mikrosefali, serebral bozukluklar, ürogenital anormallikler, nörodavranışsal bozukluk

 

DİETİLSİTİLBESTEROL

Uterus ve vajina anormallikleri, vajinal adenoizis (vajinada sekratuar bez dokusunun bulunması)

İSORETİONİN (RETİNOİK ASİT)

Anormalkulak gelişimi, nazalköprünün düzleşmesi, mandibula hipoplazisi, hidrosefali, kalp defektleri

LİTYUM

Genellikle kalp ve büyük damarları kapsayan anormallikler. (Ebstein anomalisi)

TETRASİKLİN

• Lekeli dişler

• Mine hipoplazisi

 

TALİDOMİD

Ekstremitelerin anormalgelişimi. Ör; fokomeli(elve ayağın direkt gövdeden çıkması), ve ameli (tümünün yokluğu), yüz anomalileri, kardiak ve böbrek defektleri gibi sistemik anomaliler

TALİDOMİD 

TRİMETHADİONE

• (Anti-epileptik) Gelişim geriliği

• Yarık damak

• Kalp defektleri

• Ürogenital ve iskelet sistemi anomalileri

• Aşağı yerleşimli kulaklar

• Yarık damak yada dudak

 

DİAZEPAM

• Yarık dudak anomalisi

METOTREKSAT

Özellikle iskelet anomalileri (yüz, kafa, ekstremiteler ve vertebral kolonu kapsayan)

WARFARİN

• Kondrodisplazi

• Mikrosefali

 

FETAL HİDANTOİN SENDROMU (FENİTOİN) (FHS)

• lUGR

• Mikrosefali

• Zeka geriliği

• Kalp anomalileri

• İç epikantal katlantılar

• Göz kapağı pirasisi

• Çökmüş burun kemeri

• Falangeal hipoplazi

(FENİTOİN

VALPROİK ASİT

• Kraniofasial anomaliler

• NTDs

• Sıklıkla hidrosefali

• Kalp ve iskelet anomalileri

 

İNFEKSİYONLAR

 

SİTOMEGALOVİRÜS

• Mikrosefali

• Korioretinitis

• Sensorinöral işitme kaybı

• Fizikomotor/mental gelişme gecikmesi

• Hepatosplanomegali

• Hidrosefali

• Serebral palsi

Periventriküler beyin kalsifikasyonu

 

HERPES SİMPLEKS VİRÜSÜ

• Deri vezikülleri ve skarlaşma

• Korioretinitis

• Hepatomegali

• Trombositofeni

• Peteşiler

• Hemolitik anemi

• Hidroanensefali

 

İNSAN İMMÜN YETMEZLİK VİRÜSÜ (HIV)

• Büyüme başarısızlığı

• Mikrosefali

• Belirgin boks eldiveni şeklinde alın

• Şişmiş burun kemeri

• Hipertelorizm

• Üçgen şekilli filtrum

 

İNSAN PARVOVİRÜS B19

• Göz defektleri

• Hipoplastik anemi

RUBELLA VİRÜSÜ

IUGR

• Postnatal büyüme geriliği

• Kalp ve büyük damar anomalileri (PDA ve pulmoner stenoz)

• Mikrosefali

• Sensorinöral sağırlık

• Katarakt

Glokom

• Pigmente retinopati

• Zeka geriliği

Yenidoğan kanaması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir