Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ

 

Barsak taslağı, dördüncü haftada saccus vitellinus’tan gelişir. Sindirim kanalının büyük kısmını ve safra yollarını döşeyen epitel ile karaciğer ve pankreas dahil olmak üzere sindirim bezlerinin parenkimi, barsak taslağının endoderminden kaynaklanır. Sindirim kanalının kraniyal ucundaki epitel stomatodeum’un ektoderminden, kaudal ucundaki epitel ise proctodellum ektoderminden kaynaklanmıştır. Sindirim kanalının kas ve bağ dokusu ise, barsak taslağının etrafındaki splanknik mezenkimden gelişir.

SİNDİRİM SİSTEMİ

Yutak, alt, solunum yolları, özefagus, mide, onikiparmak barsağı (ductus choledochus’un açıldığı deliğin proksimalindeki kısmı), karaciğer, pankreas ve safra yolları preenteron’dan (Foregut) gelişmiştir. Trachea ve oesophagus, preenteron’dan ortak bir orijinden gelişirler ve trakeözefageal bölme normalde bu iki organı birbirindan tamamen ayırır. Bu ayrılma tam olmazsa bu organlarda gelişen fistüller eşlik edebilir veya etmez.

Karaciğer, safra kesesi ve safra kanallarının taslağı olan diverticulum hepaticum, preenteron’u döşeyen endodermal epitel tomurcuğudur.

 

yutak

 

Konjenital duodenum atrezisi, vakuolizasyon ve rekanalizasyon işlemlerinin gerçekleşmemesinden meydana gelir.

Primitif barsağın içi normalde epitel hücreleri ile tıkalı haldedir. Sonra apopitozis ile vakuolize olup rekanalize olmaktadır. Mezenterik iskemi durumlarında rekanalizasyon olamaz ve atrezi oluşur.

Pankreas, preenteron’un endodermal döşemesinden kaynaklanan ön ve arka pankreas tomurcuklarından gelişir.

Ductus choledochus’un distalinde kalan duodenum, jejunum, ileum, caecum, appendix vermiformis, colon ascendens ve colon transversum’un sağ 2/3’si mesenteron’dan (mitgud) gelişir. Mesenteron U biçiminde bir barsak kıvrımı oluşturur; bu da karın boşluğunda kendine yer bulamadığından altıncı haftada göbek kordonundan fıtıklaşır. Bu mesenteron kıvrımı göbek kordonunun içindeyken, saatin aksi yönünde 90 derecelik bir dönüş yapar. Onuncu haftada barsak hızla karın boşluğuna döner. Bu hareketi yaparken de 180 derecelik bir dönüş daha yapar.

 Pankreas

Omfalosel, malrotasyon ve barsağın anormal fiksasyonlarının nedeni, barsağın karın boşluğuna dönmemesi veya anormal rotasyonu sonucu oluşur.

bağırsak

 

Ductus vitellinus’a ait birçok kalıntı varlığını sürdürebilir. İleum’da Meckel divertikülü sık görülür; Meckel divertikülün pediatrik çağda en sık komplikasyonu kanamadır. Erişkinde en sık komplikasyon ise obstriksiyondur.

 

ENDODERM GERM TABAKASININ İLERİ FARKLANMASI İLE

• Gastrointestinal sistem ve solunum sistemlerinin epitelleri

• GİS bezleri, karaciğer ve pankreas parankiması

• Tonsil, timus, tiroid, paratiroid, timpan boşluğu ve tuba auditivanın epitelyumyal kısımları

• Mesane epiteli ve üretra epitelinin bir kısmı gelişir.

 

BAŞ BOYUN EMBRİYOLOJİSİ

FARİNGEAL (BRANCKİAL) KOMPLEKS

4. ve 5. haftalarda, ilkel farinks, faringeal arkuslar bilelateral olarak sınırlandırılmıştır. Herbir arkus dıştan ektoderm ve içten endoderm ile örtülü bir mezenşimden ibarettir. Herbir arkusun orjinal mezenşimi mezodermden köken alır; daha sonra, nöral krista hücreleri arkuslara göç eder, yüz ve ağız bölgelerindeki ligamentleri ve kıkırdak ve kemiği içeren bağ doku elemanlarının temel kaynağını oluştururlar.

BAŞ BOYUN EMBRİYOLOJİSİ

Her bir faringeal arkus bir arter, bir kıkırdak, bir sinir ve bir kas elamanı içerir. Faringeal arkuslar dışından, faringeal yarıklar ile ayrılmışlardır. Bu arkuslar içeriden, farinksin evaginasyonlarıyla (çıkıntılar oluşturmasıyla) faringeal ceplere ayrılır. Bir yarığın ektodermi, bir cebin endodermiyle temas ettiği yerlerda faringeal membranlar oluşur.

 

BİRİNCİ FARİNGEAL ARKUS

Maksiller ve mandibuler olmak üzere iki çıkıntıdan oluşur. Maksiller çıkıntıdan maksilla, zigomatik kemik, temporal kemiğin bir kısmı oluşurken, Mandibuler çıkıntıdan mandibuler kemik oluşmaktadır. Sinir desteği ise trigeminal sinirin mandibuler dalı ile sağlanır. Birinci faringeal arkusun kas komponentinden ise çiğneme kasları gelişir. Maksiller çıkıntıların iki taraftan füzyonu yetersiz olursa yarık damak/dudak anomalileri ortaya çıkmaktadır.

 2 frangel arkus

İKİNCİ FARİNGEAL ARKUS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir