Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

Genelde HCG değeri 100.000 üzerindedir. HCG düzeyi canlı tümör hücresi ile doğru orantılı olarak artar.

hidati

 

EVRELEME

            Evre 1 : Uterusa sınırlı GTN

            Evre 2:  Vagen invazyonu

            Evre 3:  Akciğer metastazı

            Evre 4:  Beyin, karaciğer, GIS gibi uzak organ metastazı

 

GTN iyi ve kötü prognozlu olarak 2 bölümde incelenir.

İyi prognozlu

4 aydan kısa süreli semptom

Tedavi öncesi düşük HCG düzeyi (40.000 altı )
Daha önce KT almamış olmak
Beyin ve karaciğer metastazı olmaması

 

Kötü prognozlu

4 aydan uzun süreli semptom

Tedavi öncesi yüksek HCG düzeyi

Daha önce başarısız KT

Beyin veya karaciğer metastazı olması

KT en sıklıkla kullanılan KT ilaçları metotrexat ve aktinomisin -D dir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               OBSTETRİ

 

ERKEK VE DİŞİ ÜREME HÜCRELERİNİN
GELİŞMESİ

Gametler ikinci hafta boyunca epiblastın içinde oluşan ve daha sonrada yolk kesesine göç eden primordial germ hücrelerinden (PGH) köken alırlar.

Germ hücreleri vitelus kesesi duvarından 4. ve 5. haftalarda farklılanırlar.

 

OOGENEZ

Gonatlara ulaşan ilkel germ hücreleri oogoniuma farklılanır; bu oogoniumların bazıları bölünmeye devam ederler, bazılarıise farklılanarak ve tek katlı yassı epitele çevrilerek primer oositlere dönüşürler. Primer oositler 1. mayozun profazında kalırlar.  Primer oositler puberteye kadar 1. mayozu tamamlayamaz.

Bu süre boyunca oositin olgunlaşması folikül hücreleri tarafından salgılanan oosit olgunlaşmasını inhibe eden bir madde (OMİ) tarafından baskılanır.

Siklusların başlamasıyla her siklusta belli sayıda primer oosit farklılanarak ve 1. mayozun profazından ayrılıp, 2. mayozun metafazında kalırlar. Döllenme ile 2. mayozun metafazı çözülür ve mayoz bölünme tamamlanmış olur.

SPERMATOGENEZ

SPERMATOGENEZ

Doğumdan sonra seks kordonlarından lümen gelişir ve seminifer tübül olarak adlandırılır.

Spermatogonyumların bir kısmı bölünürek çoğalarak primer spermatosite dönüşürler. Bir kısmı ise 1. mayoza girerler. Uzun süren bir profazdan sonra (22 gün) bölünmeyi tamamlayarak sekonder spermatosite dönüşürler. Bu hücrelerin yaşamı çok kısadır. Hemen 2. mayoza girerek 4 adet spermatid oluşur.

Spermatid oluştuktan içinde sonra golgi tarafından akrozom denilen granüller oluşur. Daha sonra flagellum meydana gelir (sentriyol kaynaklı) Flagellum bölgesine mitokondriler göç ederek sperm oluşur. Epididimde hareket özelliği kazanırlar. Duktus deferenste depo edilirler.

SPERMATOGENEZ 1

FERTİLİZASYON

Fallop tüplerinin ampulla kısmında gerçekleşir. Ovumun çevresindekigranüloza hücre tabakasına corona radiata denir. Spermler akrozomalenzimleriile bu tabakayılizise uğratırlar.

Spermin zonayı geçmesi zonal reaksiyona neden olarak diğer spermlerin yumurtaya girmesi önlenir. Döllenen yumurta mitoza başlar, oluşan yeni hücreler blastomer olarak adlandırılır. 3. günde oluşan morula uterus boşluğuna ulaşır.

FERTİLİZASYON

Uterusa oluşan morula dış hücre kitlesi trofoblast olarak isimlendirilir. İç hücre kitlesine ise embriyoblast denir.

Morula içinde bir grup hücre kitlesi apopitozisle kaybolur. Sonuçta yüzük şeklini alır. Bu haline blastokist adı verilir.

FERTİLİZASYON  1

Blastokistin implantasyonundan sonra embriyoblast tabakasında endoderm ve ektoderm oluşur. Trofoblastlardan ise plasenta oluşacaktır. ,

Endodermin blastokist boşluğunun iç yüzünü çevrelemesiyle blastokist boşluğu primer vitellus kesesine dönüşür.

12. günden sonra sinsityotrofoblastlar trabeküller oluşturur ve maternal sinüzoidler ile birleşerek uteroplasental dolaşım başlar.

GELİŞİMİN İKİNCİ HAFTASI – BİLAMİNER
GERM DİSK DÖNEMİ

Gelişimin ikinci haftasında embriyonik disk, amnion kesesi, amnion boşluğu, yolk kesesi (vitellus kesesi), birleştirici sap ve koryonik kese gelişir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir