Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

                                     VULVA

                  DİSTROFİLER

Vulvanın birçok inflamatuvar lezyonları deri veya mukozada iyi sınırlı beyaz renkli kabarık plaklarla karakterlidir,bu lezyonlara lökoplaki de denir

 

 

vulva                                    Lichen sklerozis (Kronik Atrofik Vulvit)

Vulvanın en sık rastlanılan beyaz lezyonudur.

Lichen sklerozis, sıklıkla 50 yaş üzerinde görülür.

Sıklıkla  vulva ve perinede yer alır.

Klinik

Primer şikayet vulvar kaşıntı, yanmadır, cilt incedir ve inflamasyon vardır.

 

liken skler

Tanı

Biopsi

Tedavide

%2’lik testesteron kullanılır.

Hiperplastik distrofi: (Lichen Simplex Kronikus)

Vulvar biopsi ile teşhis edilir.

Hiperkeratoz ve inflamasyon vardır. Deri kalınlaşmıştır, lichen skleroziste ise incelmiştir.

Stratum basale ve spinozumda mitoz artışı vardır. Kanser riski artmaz.

Tedavi

kortikosteroid (lokal)

kortikosteroid

VULVA BENİGN TÜMÖRLERi

Papiller Hidradenoma

Meme gibi vulva da modifiye apokrin ter bezleri içerir. Aslında vulva yapı olarak memeye oldukça benzer (ektopik meme).

Papiller hidradenoma, memenin intraduktal papillomuyla identik lezyondur. Genellikle labia majorda yerleşir.

Kondilomlar

Kondiloma aküminatum: En sık izlenen lezyon olup HPV etkisiyle oluşur (venerial wart).

Yassı epitelle döşeli benign stromal proliferasyonlar: Mukozal polipler

Kondiloma aküminatum: Genellikle birden fazla yerde bulunan siğil benzeri lezyondur. Histolojik olarak hücrelerde perinükleer sitoplazmik vakuolizasyon, nüvelerde düzensizlik ve pleomorfizm ile karakterli koilositoz görülür. HPV infeksiyonu bulgusudur. Virüs hayat siklusunu matür yassı epitel içinde tamamlar. Tip 6–11 gibi düşük riskli HPV etkisi ile oluştuğundan premalign olarak kabul edilmez.

kondilom

VULVA KANSERİ

Vulva kanseri kadın genital sistem kanserlerinin %4’ünü oluşturur. En sık postmenopozal dönemde görülür. Kesin etyolojisi bilinmemektedir. Risk arttıran faktörler

                    HPV 16-18

İmmünsüpresyon

Liken sklerozus

Daha önceden serviks kanseri hikayesi

VİN (Vulvar intra epitelyal neoplazi)

Kötü hijyen

Sigara

Kronik kaşıntı

Klinik: En sık şikayet kaşıntıdır. Lezyon en sık labia majorda sonrasında labia minör ve klitoriste göz­lenir. Genellikle lokaldir.

Vulva kanserinin 2 tipi vardır:

  1. Bazaloid tip: Daha genç hastalarda görülen, HPV enfeksiyonu, VİN ve sigara ile ilişkili, multifokal yerleşim gösteren tip. Daha sık görülür.
  2. Keratinize tip: İleri yaşta görülen, HPV ile ilişkisiz, genellikle unifokal, Liken skleroz ve squamöz hiperplazi ile ilişkili olan tip.

Burada önemli nokta vulva kanserlerinin %20’sinde, beraberinde servikal neoplazi bulunmasıdır. Nede­ni ortak etyolojik ajan varlığıdır. Bu nedenden ötürü vulvar kanser veya VİN saptanan bir hasta, vulva, vajen ve serviks invaziv veya preinvaziv neoplazi açısından değerlendirilmelidir.

Vulva kanserleri genelde sessizdir, yavaş büyür ve geç metastaz yapar. Sıklık sırasına göre histolojik tipleri aşağıdaki gibidir. Skuamoz karsinomu en sıktır (%90), ikinci sıklıkla olan ise vulvar melanomadır.

              Histolojik Tipler

Skuamoz (epidermoid) karsinom (%90 en sık)

Melanom (%4) (en kötü prognozlu)

Bazal hücreli karsinom (en iyi prognozlu olan)

Bartolin bezi kanseri

Metastatik kanserler (en sık serviks kanseri)

Verrüköz kanser

Sarkom

Histolojik eklerin kanserleri (hidroadenokarsinom)

Tanı:

Şüpheli dokudan biyopsi yapılması ile tanı konur. Tanı sonrası mutlaka vajen ve serviks kolposkopik olarak değerlendirilmelidir.

Verrüköz kanser nadir görülür, vücutta en sık oral kavitede görülür. Sıklıkla dev kondülom ile karışır, local dekstrüktifdir ve genelde lenfatik metastaz yapmaz.

Radikal lokal çıkartımı yeterlidir. Radyoterapi anaplastik dönüşümü artırdığı için verilmemelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir