Skip to main content

GIS-GÜS

Karın ön duvarının arterleri

 • a. epigastrica superior; a. thoracica interna’nın iki uç dalından birisidir.
 • a. epigastrica inferior; a. iliaca externa’nın dalıdır.

Bu iki arter, rektus kasının arkasında VMRA içinde seyreder.

 • a. circumflexa ilium profunda; a. iliaca externa’nın dalıdır.
 • a. intercostalis posterior; son ikisi ve a. subcostalis
 • aa. lumbales; son ikisi
 • a. epigastrica superficialis; a. femoralis’in dalıdır

Karın ön duvarının venleri    

 • v. epigastrica superior; v. thoracica interna’ya,
 • v. epigastrica inferior; v. iliaca externa’ya,
 • v. circumflexa ilium profunda; v. iliaca externa’ya,
 • v. intercostalis  posterior ve v. subcostalis; sağda v. azygos, solda v. hemiazygos’a,
 • vv. lumbales; v. cava inferior’a,
 • v. epigastrica superficialis; v. saphena magna’ya açılır.

Karın ön duvarının sinirleri

Son 6 interkostal sinir ile L1 den gelen n. iliohypogastricus ve n. ilioinguinalis.

Karın ön duvarının lenf akımı

Umbilicus seviyesinin üstünde kalan bölgenin yüzeyel lenf damarları aksiller lenf düğümlerinin anterior grubuna, bu seviyenin altında kalanlar ise, yüzeyel inguinal lenf düğümlerine drene olur.

Derin lenf damarları arterleri takip ederek internal torasik, eksternal iliak, posterior mediastinal ve para-aortik (lumbar) lenf düğümlerine açılırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir