Skip to main content

GIS-GÜS

OESOPHAGUS

Yaklaşık 25 cm. uzunluğundadır. Cartilago cricoidea (yada C6 vertebra) alt kenarı seviyesinden başlar, 10. torakal vertebra seviyesinde hiatus oesophageus’dan geçip, 11. torakal vertebra seviyesinde midenin kardia kısmı ile birleşir.

Diş ve alveol arkuslarından ostium cardiale’ye kadar olan mesafe 40 – 45 cm dir.Seyri sırasında üst ve arka mediastinum’dan geçer. 4 yerde darlık gösterir.

I –Başlangıcında (farinksle birleşme yerinde): En dar olanıdır. 1.5 cm. kadardır. Appendix vermiformis’den sonra sindirim kanalının en dar yeridir. Kesici dişlerden itibaren yaklaşık 15 cm.dir

II –Arcus aortae ile çaprazlaştığı yerde: Kesici dişlerden yaklaşık 22.5 cm. uzaktadır.

III –Bronchus principalis sinister ile çapraz yerinde:Kesici dişlerden yaklaşık 27.5cm uzaktadır

IV –Diaphragma’dan geçtiği yerde: Kesici dişlerden yaklaşık 40 cm. uzaktadır.

Özefagus, 3 bölümde incelenir.

Pars cervicalis

Cartilago cricoidea ile incisura jugularis arası seviyededir. Ön tarafında trachea vardır. Bu komşuluk sonucu yanlarda meydana gelen oluklarda n. laryngeus recurrens‘ler yukarı doğru yükselir. Arkada, columna vertebralis ile komşudur.Boyun kökünde özefagus, sola deviye olduğundan sol vagina carotica ile komşuluk yapar. Ductus thoracicus, sol kenarı ile komşudur.

Pars thoracica

İncisura jugularis ile diaphragma arası seviyededir. Ön tarafı; trachea, a. pulmonalis dextra, bronchus principalis sinister, sol atrium ile, arka tarafı; columna vertebralis, aa. intercostales posteriores dextri, ductus thoracicus, v. azygos, v. hemiazygos’un terminal kısmı ve aorta thoracica ile komşudur.

Pars abdominalis

Koni şeklindeki bu parçanın ön ve sol tarafı peritonla örtülüdür.Periton arka yüze dönünce diyafragma’ya atlar ve ligamentum gastrophrenicum adını alır. Bu ligament içinde a.v. gastrica sinistra’nın özefagus’la ilgili dalları bulunur.

Özefagus, longitudinal ve sirkular olarak iki kas tabakasından yapılıdır. Longitudinal lifler, cartilago cricoidea’nın 3 – 4 cm kadar altında, orta hattan yanlara doğru iki demet halinde ayrılır. Bu demetlerin “V”şeklinde olan arası sirküler liflerce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir