Skip to main content

GIS-GÜS

Pars nasalis pharyngis’in üst – arka duvarında yer alan lenfatik yapıya tonsilla pharyngealis (yutak bademciği) adı verilir ve bazen çok fazla büyüyerek solunum yolunu daraltır. Bu durum Adenoid olarak bilinir.

                    Pars oralis pharyngis

Yumuşak damak ile epiglottis’in üst kenarı arası seviyede kalan yutak kısmıdır. Servikal 2 ve 3. vertebralar karşısındadır. Tonsilla palatina bu parçanın her iki yan duvarında arcus palatoglossus ile arcus palatopharyngeus arasındadır.

                     Pars laryngea pharyngis

Epiglottis’in üst kenarı ile cartilago cricoidea’nın alt kenarı arası seviyededir. Larinksin arkasındadır. İkisi arasında oluşan çıkmaza recessus piriformis adı verilir. Servikal 4,5 ve 6. vertebralar karşısındadır.

Nazofarinks mukozasının duyusunu n. maxillaris, orofarinks’in n. glossopharyngeus, laringofarinks’inde n. vagus taşır.

Musculi pharyngis (Farinks’in kasları)

I – Konstriktör kasları: Bu kaslar, farinks’in arka tarafında görülen raphe pharyngis’de sonlanırlar.

                   M. constrictor pharyngis superior; yutma sırasında kasın serbest üst kenarı, farinks mukozasını ön tarafa doğru kabartır. Bu kabarıntıya crista palatopharyngea (Passavant kabarıntısı) adı verilir. Yutma sırasında yumuşak damak bu kabarıntıya değerek, nazofarinks ile orofarinks’in bağlantısını keser.

M. constrictor pharyngis medius

                   M. constrictor pharyngis inferior; larinks’in ekstrinsik kaslarındandır. Yutma sırasında havanın özefagus’a geçmesini önleyen parçası (pars cricopharyngeus) bir sfinkter gibi çalışır.

II – Levator kasları: Komşu yapılardan gelen ve farinks’de sonlanan kaslardır. Farinksi kaldırırlar.

M. stylopharyngeus – m. salpingopharyngeus – m. palatopharyngeus

* Yukarıdaki kaslardan sadece m. stylopharyngeus, n. glossopharyngeus ile, diğerleri plexus pharyngeus tarafından uyarılır.

PLEXUS PHARYNGEUS

                       N. glossopharyngeus,n. vagus (n. vagus’un lifleri içinde n. accessorius’un kranial parçasına ait lifler vardır) ve ganglion cervicale superius’dan gelen (simpatik) dallar tarafından oluşturulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir