Skip to main content

GIS-GÜS

Tonsilla palatina’ları, a. facialis’in tonsiller dalları besler. Venleri, plexus pharyngeus’a yada v. facialis’e boşalır. Lenfi, derin servikal lenf düğümlerine  (özellikle nodus jugulodigastricus) boşalır.

Duyusunu, n. maxillaris’in ve n. glossopharyngeus’un tonsiller dalları taşır. N. glossopharyngeus timpanik dalı ile orta kulak boşluğundan da duyu taşıdığından tonsillitlerde kulakta ağrı olur.

WALDEYER’İN LENFATİK HALKASI

Yukarıda; tonsilla pharyngealis,

Aşağıda; tonsilla lingualis,

Yanlarda; üstte tonsilla tubaria, altta tonsilla palatina tarafından oluşturulur.

PHARYNX

12-14 cm. uzunluğunda olan farinks, kafa iskeleti tabanından cartilago cricoidea ( yada C6 vertebra) alt kenarı’na uzanır. En dar yeri özefagus’la birleşme yeridir (faringoözefageal birleşme).

Farinks’in arkasında bulunan fascia prevertebralis ile farinks arasında spatium retropharyngeum denilen aralık bulunur.

FARİNKS’İN TUTUNMA YERLERİ

Yukarıdan – aşağıya doğru;

  • Lamina pterygoideus medialis
  • Raphe pterygomandibularis
  • Mandibula
  • Dil
  • Hiyoid kemik
  • Tiroid ve krikoid kıkırdaklar

Pars nasalis pharyngis

Burun boşlukları choanae denilen açıklık ile buraya açılır. Kafa tabanı ile yumuşak damağın arka kenarı arası seviyededir.

Östaki borusunun ağzı bu boşluğun her iki dış duvarı üzerindedir. Borunun kıkırdak yapıdaki ağzı, boşluğun mukozasında torus tubarius denilen bir kabarıntı yapar. Bu kabarıntının hemen arkasında bulunan tonsilla tubaria (Gerlach bademciği) bazen fazla büyüyerek, östaki borusunun ağzını tıkayıp sağırlığa neden olabilir. Daha arkada yer alan çıkmaza recessus pharyngeus (Rosenmüller çukuru) denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir