Skip to main content

GIS-GÜS

 ANATOMİK YAPILAR VE EPONİMLERİ

Portal kanal (perivaskular fibröz kapsül)

Portal triadı (v. porta’nın bir dalı + a. hepatica’nın bir dalı + interlobuler safra kanalı) saran konnektif doku içinde bir kanaldır. Burada sinir ve lenf damarı da bulunur.

Ductus hepaticus communis

Yaklaşık 4 cm uzunluğundadır. Ductus cysticus ile birleşerek ductus choledochus’u oluşturur.

Ductus cysticus

Yaklaşık 4 cm uzunluğundadır. Vesica felle boynundan çıkar ve ductus hepaticus communis ile birleşir.

Ductus choledochus

Yaklaşık 8 cm uzunluğundadır. Lig. hepatoduodenale içinde v. porta ve a. hepatica propria ile birlikte seyreder. Duodenum’un 2. parçasına ductus pancreaticus (Wirsung kanalı) ile birlikte açılır.

Pancreas’ta ikinci bir kanal daha bulunur. Buna ductus pancreaticus accessorius (Santorini kanalı) adı verilir.

Ductus ejaculatorius

Vesicula seminalisin ductusu ile ductus deferens’in birleşmesi sonucu oluşur. Urethra’nın prostatik parçası içine açılır.

Ductus lactiferi

Memede bulunan 15 – 20 adet lobun kanallarına bu isim verilir. Bu kanallar, areola mammea yakınında sinus lactiferi denilen genişlemeler yapar.

Ductus parotideus (Stensen kanalı)

Parotis bezinin kanalıdır. M. masseter’in dış yüzü üzerinden öne doğru geçer ve kasın ön kenarında keskin bir dönüş yaparak, bukkal yağ yastığını ve m. buccinator’u delip üst 2. molar diş seviyesinde vestibulum oris’e açılır. Bu kanal, arcus zygomaticus’un 1 parmak genişliği altında öne doğru seyreder. A. transversa faciei, ductusun üst tarafında seyreder.

Ductus submandibularis (Wharton kanalı)

Yaklaşık 5 cm uzunluğundadır. Cavum oris proprium’da, dil kökünün altında bulunan caruncula sublingualis’in tepesine açılır. Kanal m. hyoglossus üzerinde n. lingualis ile n. hypoglossus arasında seyreder. Daha sonra n. lingualis kanalı dıştan çaprazlar.

Ductus sublingualis major (Bartholin kanalı) ve Ductus sublinguales minores (Rivinus kanalları)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir