Skip to main content

GIS-GÜS

  • A. carotis externa ve uç dalları (a. maxillaris ile a. temporalis superficialis)

                  Ductus parotideus (Stensen kanalı); m. masseter’in dış yüzünden geçer ve m. buccinator’u delip, üst 2. molar diş hizasında vestibulum oris’e açılır.

Bezi, n. glossopharyngeus salgılatır.

GLANDULA SUBMANDIBULARIS

Trigonum submandibulare içindedir. N. hypoglossus, n. lingualis ve n. glossopharyngeus bezin iç yüzü ile komşudur. A. facialis ise, bezin dış yüzünün üst – arka  kısmından geçer.

                       Ductus submandibularis (Wharton kanalı), seyri sırasında n. hypoglossus ile n. lingualis arasından geçer. N. lingualis‘i dıştan ile çaprazlanır.

Bezi salgılatan parasimpatikler, n. facialis’in dalı olan chorda tympani ile gelir.

GLANDULAE SUBLINGUALES

İç yüzü n. lingualis ve ductus submandibularis ile komşudur.

Ductus sublingualis major (Bartholin kanalı) dilin alt kısmına açılır.

Ductus sublinguales minores’lerin kanalları da (ductus sublinguales minores, Rivinus kanalları) aynı yere açılır.

Sublingual bezleri salgılatan parasimpatikler, n. facialis’in dalı olan chorda tympani ile gelir.

ISTHMUS FAUCIUM

                   Arcus palatoglossus’lar arasındaki açıklıktır. Orofarinks ile ağız arasındaki sınırı belirler.

ISTHMUS PHARYNGEUS

Farinks arka duvarı ile yumuşak damağın serbest kenarları arasındaki açıklıktır. Yutma sırasında yumuşak damağın yukarıya kalkması ve farinks arka duvarının öne doğru çekilmesi ile nazofarinks ile orofarinksi’i kapatır.

TONSILLA PALATINA

Orofarinks’in her iki lateral duvarında arcus palatopahryngeus ile arcus palatoglossus arasında bulunan lenfoid yapıdır. Dış yüzü a. facialis ile komşudur. Arka – dış tarafından 2 – 2.5 cm. kadar mesafede a. carotis interna geçer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir