Skip to main content

GIS-GÜS

LIGAMENTUM LATUM UTERI İÇİNDE BULUNAN YAPILAR

  • Ureter
  • A.v. ovarica
  • A.v. uterina
  •  Parametrium
  • Lig. ovarii proprium
  • Lig. teres uteri (lig. rotundum)
  • Sinirler (plexus uterovaginalis) ve lenf damarları
  • Epoophoron ve Paroophoron (mezonefrik artıklardır)
  • Tuba uterina’nın infundibulum kısmı hariç, diğer kısımları.

Ligamentum teres uteri (lig. rotundum) ve lig. ovarii proprium gubernaculum’un kalıntısıdır. Ligamentum teres uteri, canalis inguinalis’ten geçer ve labium majus pudendi’de sonlanır. Fetus’da inguinal kanala bu ligament ile beraber, tüp şeklinde olan periton da girer. Bu periton çıkıntısına Nuck kanalı adı verilir ve erkeklerdeki processus vaginalis’in karşılığıdır.

VAGINA

Ön tarafta mesane boynu ve urethra, arka yüzü rektum ve anal kanal ile komşudur. Vagina’da mukoz bez yoktur. Doderlein basilleri bulunur. Mukozasında görülen plikalara, rugae vaginales adı verilir.

Vagina’yı besleyen a. vaginalis, a. iliaca interna’nın dalıdır. v. iliaca interna’ya açılır. Üst ve orta parçasının lenf damarları, internal iliak lenf düğümlerine, alt kısmının lenf damarları ise, yüzeyel inguinal lenf düğümlerine açılır.

Siniri; plexus hypogastricus inferior (plexus pelvicus) ve plexus uterovaginalis’den gelir.  Parasimpatikleri S24den, simpatikleri T12 – L1 den gelir. Vagina’nın alt kısmından duyuyu n. pudendus taşır.

NÖROJEN MESANE

Santral sinir sistemindeki yaralanmalar sonucu mesane fonksiyonunda meydana gelen bozukluklardır.

*Atonik mesane; medulla spinalis’in tam kesisinde (spinal şok) kesilmeyi takiben ortaya çıkar. Birkaç gün ile birkaç hafta arasında son bulur. M. detrusor vesicae ve M. sphincter urethra (externa) relaks, M. sphincter vesicae (interna) kontraktedir. Hastalar, mesanenin dolu olup olmadığını anlamazlar.

*Otonom mesane; sakral segmentlerin harabiyetinde ortaya çıkan bu durumda, mesanenin dış refleks kontrolü yoktur. Mesane duvarı gevşek ve kapasitesi artmıştır. Kapasitesi kadar dolar ve devamlı damlama şeklinde boşalır. Mesane kısmen karın ön duvarının alt parçasının manual kompresyonu ile boşaltılır. Ancak enfeksiyon ve ureterler ile böbreklere doğru olan basınç etkisi kaçınılmazdır.

*Otonom refleks mesane; spinal şokdan sonra ortaya çıkan bu durumda lezyon

S24ün yukarısındadır. Infantlardaki mesaneye benzer. Mesane dolar ve refleks olarak boşalır. Mesane duvarındaki gerilme reseptörleri mesane dolunca uyarılır ve afferent impulslar S24 gelir. Efferent impulslar, mesane kasına kontraksiyon ve m. sphincter vesicae ile m. sphincter urethra’da relaksasyona yol açar. Bu basit refleks, her 1 – 4 saatte olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir