Skip to main content

GIS-GÜS

Corpus uteri’nin içindeki boşluğa cavitas uteri adı verilir. Bu boşluğu vagina’ya bağlayan kanala canalis cervicis uteri, kanal içinde görülen plikalara da plicae palmatae denir.

Uterus’u a. iliaca interna’dan gelen a. uterina besler. Uterus’un venleri plexus venosus uterinus denilen bir pleksus oluşturur. Bu pleksus’dan çıkan uterin venler, v. iliaca interna’ya açılırlar.

Lenfi; fundus uteri’den başlayan lenf damarları, ovaryumunkilerle birlikte lateral aortik ve preaortik lenf düğümlerine gider. Birkaç tane lenf damarı ise lig. teres uteri’yi takip ederek yüzeyel inguinal lenf düğümlerine açılır. Corpus uteri ve cervix uteri’nin lenf damarları, internal ve eksternal iliak lenf düğümlerine gider.

Uterus’un sinirleri; plexus pelvicus (plexus hypogastricus inferior)’dan kaynaklanan sinirlerin oluşturduğu plexus uterovaginalis’den gelir. Parasimpatikleri; S24 den, simpatikleri T12 – L1 den çıkar.

Uterus’u yerinde tutan oluşumlar

Uterus’un 5 çift ligamenti vardır. Bunların üç çifti konnektif doku yoğunlaşmaları olup, cervix uteri’den kemik pelvis duvarlarına uzanır ve m. levator ani’lerin tonusu ile birlikte uterus’u taşıyıcı özelliğe sahiptir.

  • Ligamentum cardinale(lig. transversum cervicis = Mackenrodt bağı); en kuvvetli olanıdır.
  • Lig. pubocervicale
  • Lig. uterosacralis (rectouterinum)’dir.

Diğer ligamentler; lig. latum uteri ve lig. teres uteri’dir. Bu ligamentlerin, uterusu taşımada rolü çok azdır.

Ligamentum latum uteri

Uterus, ovaryum ve tuba uterina’nın mesenterium’udur. Corpus uteri’nin üst ve alt yüzlerini örten periton yaprakları, uterus’un yan kenarlarında biraraya gelerek yanlara doğru uzanır ve pelvis’in yan duvarındaki periton ile devam eder. Ligamentin uterus’a yakın olan kısmına mesometrium, tuba uterina’ya yakın kısmına mesosalpinx ve ovarium’a yakın kısmına da mesovarium adı verilir.

 

Mesosalpinx, ligamentin en hareketli kısmıdır. Lig. latum uteri’nin iki yaprağı arasında kalan bağ dokusuna parametrium denilir. Bu bağ dokusu, aşağıda vagina’nın  etrafında paracolpium adı ile bilinir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir