Skip to main content

GIS-GÜS

TUBA UTERINA (SALPINX)

Yaklaşık 10 cm. uzunluğunda olan boru şeklindeki yapılardır. Ovarium’dan uterus’a doğru; Infundibulum – Ampulla – Isthmus – Pars uterina olarak 4 parçası vardır. Infundibulum’dan ovarium’un üzerine uzanan parmak şeklindeki yapılara fimbria tubae uterinae adı verilir. Bunlardan bir tanesi daha uzun olup, aynı zamanda ovarim’la temas eder durumdadır ve fimbria ovarica adı ile bilinir.

Spermium, ovum’u genellikle ampulla tubae uterinae’da döller.

Tuba uterina, a. uterina ve a. ovarica’dan gelen dallarla beslenir. Venleri ve lenfi ovarium’unkilerle benzerdir. Simpatikleri T10 – L1 den, parasimpatikleri; lateral yarımına n. vagus, medial yarımına nn. splanchnici pelvici ile gelir.

UTERUS

Mesane ile rektum arasındadır. Bu iki organ ile corpus kısmı arasında periton iki çıkmaz oluşturur. Excavatio rectouterina (Douglas çıkmazı) ve excavatio vesicouterina.


Excavatio rectouterina, periton boşluğunun kadınlardaki en derin noktasıdır.

Tuba uterina’ların corpus uteri’ye bağlandığı yerin yukarısında kalan uterus parçasına, fundus uteri adı verilir ve tamamen peritonla örtülüdür.

Corpus uteri aşağıda daralır ve cervix uteri olarak devam ederek, vagina’nın ön duvarını deler. Vagina içindeki cervix uteri kısmına portio vaginalis cervicis, vagina üstündeki kısmına da portio supravaginalis cervicis adı verilir.

Portio supravaginalis cervicis seviyesinde her iki tarafta a. uterina, ureter’i önden çaprazlayıp uterus’da dağılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir