Skip to main content

GIS-GÜS

MONS PUBIS

Symphysis pubica’nın ön tarafındaki kabarık bölgedir. Burada bulunan kıllara pubes adı verilir.

LABIUM MAJUS PUDENDI

Mons pubis ile perineum arasında uzanan bir çift deri plikasıdır. Scrotum’un karşılığıdır. Aralarındaki yarık şeklindeki açıklığa rima pudendi adı verilir. Canalis inguinalis’den geçen lig. teres uteri, bu yapılarda sonlanır.

LABIUM MINUS PUDENDI

Labium majus’lar arasında yer alan iki küçük deri kıvrımıdır. Nympha adı ile de bilinir. Erkeklerdeki sünnet derisinin (preputium) karşılığıdır.

Labium minus pudendi’ler arasında kalan aralığa vestibulum vaginae denir. Buraya ostium vaginae ile ostium urethrae externum açılır.

CLITORIS

Penis’in karşılığıdır. Tek farkı, urethra’nın içinden geçmemesidir. Ostium urethra externum, glans clitoridis’in 2.5 cm. arkasındadır.

HYMEN

Ostium vaginae’da yer alan bir mukoza plikasıdır.

BULBUS VESTIBULI

Erkeklerdeki corpus spongiosum penis’in arka kısmının karşılığıdır. Ostium vaginae’nın her iki tarafında birer tane olarak bulunur. M. bulbospongiosus ile örtülürler.

GLANDULA VESTIBULARIS MAJOR (BARTHOLIN BEZİ)

Erkeklerdeki gl. bulbourethralis’in (Cowper bezi) karşılığıdır. Ostium vaginae’nın her iki tarafındadır. Kanalları, labium minus pudendi ile hymen arasında yer alan sulcus nympholabialis’e açılır.

Kadın dış genital organlarının Arterleri – Venleri – Lenfi ve Siniri: Erkeklerdeki karşılıkları ile aynıdır.

II – İÇ GENİTAL ORGANLAR

OVARIUM

Testislerin karşılığı olan ovaryumlar,küçük pelvis’in lateral duvarında bulunan fossa ovarica’da oturur. Bu çukur, yukarıdan a.v. iliaca externa, arkadan a.v. iliaca interna ve ureter tarafından sınırlanır. Tabanından v.a.n. obturatorius geçer. İki ligamenti vardır. Bunlardan lig. suspensorium ovarii içinde a.v. ovarica bulunur. Gubernaculum’un bir artığı olan ve lig. latum uteri içinde bulunan lig. ovarii proprium (lig. uteroovaricum) ise ovarium’u uterus’a bağlar.

Ovaryum’un damarları ve sinirleri hilum ovarii’den geçer.

Ovarium’ları besleyen a. ovarica, aorta abdominalis’den ayrılır. Venleri, plexus pampiniformis denilen bir venöz ağ oluşturur. Ağı oluşturan venler birleşerek v. ovarica’yı yapar. Sol v. ovarica sol v. renalis’e, sağ v. ovarica da v. cava inferior’a açılır. Lenfi preaortik ve lateral aortik lenf düğümlerine gider.

Parasimpatikleri n. vagus’dan, simpatikleri T1011 ‘den gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir