Skip to main content

GIS-GÜS

Lenfi

Yüzeyel lenf damarları inguinal lenf düğümlerine, derin yapılarından gelen lenf damarları ise, internal ve eksternal iliak lenf düğümlerine gider.

Siniri

Parasimpatikleri S24 den (n. pudendus) aracılığı ile gelir. Simpatikleri L12 den gelir.

Miksiyon, defekasyon ve ereksiyon’un medulla spinalis merkezi; S24’dür. Parasimpatik etki ile olur.

Ejakulasyon’un medulla spinalis merkezi; L12dir. Simpatik etki ile olur.

 

SCROTUM

İçinde funiculus spermaticus, testisler ve epididymis bulunur. Sol funiculus spermaticus daha uzun olduğundan, scrotum’un sol yarısı sağ yarımından daha aşağıdadır.

          Scrotum’un dıştan – içe tabakaları; deri – tunica dartos (Camper fasiyası) – fascia spermatica externa (m. obliquus externus abdominis’in aponörozu) – fascia cremasterica (m. obliquus internus abdominis’in aponörozu) – fascia spermatica interna (fascia transversalis) – tunica vaginalis testis (peritoneum’un uzantısı olan, processus vaginalis’in genişlemiş alt kısmıdır. Parietal yaprağa karşılık gelir).

Arterleri

A. pudenda externa, a. pudenda interna, a. epigastrica inferior’un kremasterik dalı. Venleri; aynı isimlidir. Lenfi;inguinal lenf düğümlerine gider.

Siniri

Scrotum’un ön 1/3’ünden; plexus lumbalis’in dalları olan n. ilioinguinalis ve n. genitofemoralis’in genital dalı, arka 2/3’ünden ise plexus sacralis’in dalları olan n. pudendus ve n. cutaneus femoris posterior’un perineal dalları duyusunu taşır.

 

II – İÇ GENİTAL ORGANLAR

Testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, prostat ve gl. bulbourethralis’dir.

TESTIS

Testisler dıştan – içe doğru; tunica vaginalis testis (peritoneum’un visseral yaprağı), tunica albuginea ve tunica vasculosa olarak 3 tabakadır.

Tunica vaginalis testis iki tabakalıdır. Testisleri örtenine, lamina visceralis (epiorchium), testis üzerinden scrotum’un iç yüzüne atlayanına lamina parietalis (periorchium) adı verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir