Skip to main content

GIS-GÜS

  • Ostium urethrae externum; en dar olanıdır.

URETHRA FEMININA

4 cm uzunluğundadır. Vagina’nın ön duvarına gömülüdür. Mukozasında bulunan gll. urethrales (Littre bezleri), erkeklerdeki prostatın karşılığıdır. Ostium urethrae externum, glans clitoridis ile ostium vagina arasında olup, glans clitoridis’in yaklaşık 2.5 cm arkasındadır.

ERKEK GENİTAL ORGANLARI

Dış ve iç genital organlar olarak iki grupta toplanır.

I – DIŞ GENİTAL ORGANLAR

Penis, urethra ve scrotum’dur.

PENIS

Radix penis ve corpus penis olarak iki kısımdır.

           Radix penis (bulbus penis + crus penis), yüzeyel perine aralığında bulunur.

           Corpus penis; corpus cavernosum penis (2 tane) ile corpus spongiosum penis (1 tane) denilen 3 kavernöz cisim içerir. Tubular bir fasia kılıfı (fascia penis profunda = Buck fasiyası) ile sarılı olan bu yapılar, radix penis’in yapısına da katılır. Kavernöz cisimler, crus penisleri oluşturur. Spongioz cismin genişlemiş arka kısmına bulbus penis, genişlemiş ön kısmına da glans penis denir. Crus penisleri m. ischiocavernosus’lar, bulbus penisi ise m. bulbospongiosus örter.

Penisi örten deriye penis ucunda preputium penis adı verilir ve kadınlardaki labium minus pudendi’lerin karşılığıdır. Preputium’un iç yüzünde ve collum penis’deki bezler, smegma denilen bir salgı yaparlar.

Penis, karın duvarını örten yüzeyel fasianın derin yaprağı (scarpa fasiyası) tarafından oluşturulan lig. fundiforme penis ve derin fasiya tarafından oluşturulan lig. suspensorium penis ile karın ön duvarına asılır.

Arterleri

A. bulbi penis; (corpus spongiosum’u besler), a. profunda penis; (corpus cavernosum’ları besler) ve a. dorsalis penis tarafından beslenir. Bu arterler a. pudenda interna’nın dallarıdır. A. profunda penis’in dalları olan aa. helicinae’ler, corpus cavernosum’larda dağılır.

Venleri

Arterlerle aynı isimlidir. Plexus prostaticus aracılığı ile v. pudenda interna’ya açılırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir