Skip to main content

GIS-GÜS

Eğer şartlar uygunsa bu merkez, medulla spinalis’deki frenleyici etkisini kaldırır ve parasimpatik merkez devreye girerek m. sphincter urethrae internus’u gevşetip, m. detrusor vesicae’yı kasarak miksiyonu gerçekleştirir. Eğer şartlar uygun değilse, isteğimizle çalışan m. sphincter urethrae externus ile  bu işlem bir süre önlenebilir.

URETHRA MASCULINA

Mesane boynunda ostium urethrae internum’dan başlar, penis’in ucundaki ostium urethrae externum’da sonlanır.

Prostat bezi içinden geçen kısmına pars prostatica denilir. Uretra’nın en geniş ve en fazla dilate olabilen kısmıdır. Bu parçanın arka duvarında görülen crista urethralis isimli mukoza kabarıntısının yanlarında kalan boşluklara (sinus prostaticus) prostat bezinin kanalları açılır. Crista urethralis’in ortasında görülen kabarıntıya colliculus seminalis adı verilir. Bu kabarıntının ortasında utriculus prostaticus denilen bir yarık bulunur. Uterus’un yada vagina’nın karşılığı olarak kabül edilmektedir. Utriculus’un her iki yanına ductus ejaculatoris’lar açılır.

–   Ductus ejaculatoris = Ductus deferens + Ductus excretorius

Uretra’nın pars membranacea (pars intermedia) denilen ikinci kısmı, diaphragma urogenitale’dedir (yada derin perine aralığında) ve ostium urethrae externum’dan sonra urethra’nın en dar yeridir. M. sphincter urethrae externus tarafından kuşatılır. Gl. bulbourethralis’ler (Cowper bezleri) bu parçanın her iki tarafında yer alır.

            Pars spongiosa, uretra’nın corpus spongiosum penis içinde yer alan üçüncü parçasıdır. Gl. bulbourethralis’lerin kanalları bu parçaya açılır. Glans penis içindeki genişlemesine fossa navicularis urethrae adı verilir.

Urethra’nın mukozasında bulunan bezlere gll. urethrales (Littre bezleri), kanalllarına da ductus paraurethrales denir.

Uretra’nın iki tane sfinkter kası vardır. M. sphincter urethrae internus; mesane boynuna yakın, başlangıç kısmındadır. Düz kaslardan oluşan bu sfinkter, otonom sistemin kontrolü altındadır. M. sphincter urethrae externus; çizgili kaslardan yapılıdır. Urethra’nın membranöz parçasını kuşatır ve n. pudendus’un dalı olan n. perinealis ile uyarılır.

Uretra, dört yerde darlık gösterir.

  • Başlangıcında (ostium urethrae internum)
  • Pars membranacea (pars intermedia); ikinci en dar yeridir.
  • Fossa navicularis’un arka kısmı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir