Skip to main content

GIS-GÜS

Üçgenin apeksini oluşturan ostium urethrae internum’dan urethra başlar. Ostium’u kontrol eden m. sphincter urethrae internus, m. detrusor vesicae’nın sirkular lifleri tarafından oluşturulur. Ostium’un hemen arkasında görülen uvula vesicae isimli kabarıntıyı prostat bezinin median lobu oluşturur.

Mesane’nin yapısındaki düz kas, m. detrusor vesicae adı ile bilinir.

Arterleri

A. iliaca interna’nın dalları olan a. vesicalis superior ile a. vesicalis inferior

Venleri

Mesane venleri, mesane ve prostatı kuşatan plexus venosus vesicalis ve prostaticus’a drene olur. Bu pleksuslar, v. iliaca interna’ya açılır.

Lenfi

Üst kısmından çıkan lenf damarları, nodi iliaci externi’ye, alt kısmından çıkanlarda nodi iliaci interni’ye açılır.

Sinirleri

Plexus hypogastricus inferior’dan gelir. Parasimpatikleri, nn. splanchnici pelvici (nn. errigentes) aracılığı ile S24‘den gelir. Simpatikleri T11 – L2den gelir.

Parasimpatikler, m. detrusor vesicae’yı eksite, m. sphincter urethrae internus’u inhibe eder. Bu etki ile idrar uretraya geçer ve miksiyon olayı gerçekleşir. Bu nedenle miksiyon merkezi sakral 2 – 4‘dür.

Simpatik uyarı, m. detrusor vesicae’yı inhibe, m. sphincter urethrae internus’u eksite ederek, idrarın uretra’ya geçmesini önler.

Mesane’nin yetişkinlerdeki kapasitesi ortalama 120 – 320 ml dir. Genellikle 280 ml olduğunda miksiyon hissi başlar. 500 ml ye kadar tolere edebilir. Ancak mesane duvarındaki gerilme ağrıya neden olur.

Mesaneden gelen ağrı ve gerilme duyuları, her iki sistemlede taşınır. Ancak daha çok parasimpatiklerle iletilir. Ağrı duyusu medulla spinalis’in T11 – L2 ile S24 segmentlerine geldikten sonra, hem arka, hem de ön – yan kordonda merkeze doğru iletilir. Ancak gerilme duyusu sadece arka kordonda kortekse iletilir. Bu nedenle ön – yan kordon kesilmelerinde ağrı duyusu azalır, fakat miksiyon hissinde bir bozulma olmaz.

Mesane dolduğu zaman, duvarındaki gerilme reseptörleri uyarılarak impulsları medulla spinalis’deki refleks merkeze getirir. Buradan da lobulus paracentralis’e (miksiyon merkezi) gider.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir