Skip to main content

GIS-GÜS

Lenfi

Abdominal parçanın üst kısmının lenf damarları böbreklerin lenf damarları ile birleşerek nodi aortici laterales’e (lumbales), alt kısmının ve pelvik parçasının lenf damarları ise, nodi iliaci communes’e açılır.

Siniri

Ağrı duyusunu taşıyan lifler, simpatik sinirler içinde T11– L2 medulla spinalis segmentlerine ve parasimpatikler içinde de S24 ‘e getirilir. Bu nedenle ureter ağrısı ilk olarak lumbal bölgede hissedilir. Daha sonra scrotum yada labium majus’a vurur. M. cremaster’de etkilendiğinden testis, refleks olarak yukarı çekilebilir.

MESANE (VESİCA URINARIA)

Apex vesicae denilen kısmından lig. umbilicale medianum (chorda urachus’un kalıntısı) başlar.

Fundus vesicae (yada mesane bazisi), üçgen şeklinde olup, erkeklerde rectum (yukarıda excavatio rectovesicalis denilen periton çıkmazı ile, aşağıda ise vesicula seminalis ve ampulla ductus deferentis ile rectum’dan ayrılır), kadınlarda vagina’nın ön duvarı ile (aralarında excavatio vesicouterina denilen periton çıkmazı bulunur) komşudur.

Cervix (collum) vesicae, mesanenin en alt ve en sabit kısmıdır. Erkeklerde prostat’ın üzerinde, kadınlarda ise pelvis döşemesi üzerinde oturur. Ostium urethrae internum tarafından delinir.

Corpus vesicae, fundus ile apex arasında kalan mesane kısmıdır. Erkeklerde üst yüzü tamamen peritoneum ile örtülüdür. Colon sigmoideum ve terminal ileum kıvrımları ile komşuluk yapar. Kadınlarda da üst yüzünün büyük bölümü peritoneum ile örtülüdür. Ancak peritoneum, corpus uteri ile cervix uteri seviyesinde mesane üst yüzünden rectum’a atlar ve burada excavatio vesicouterina denilen çıkmazı oluşturur.

Mesane’nin her iki taraf alt – dış yüzü peritoneum ile örtülü değildir.

Mesane boynu, pelvik fasia kalınlaşması olan ve mesane boynundan pubik kemiklere uzanan bir çift ligamentum pubovesicale denilen ligamentle (bu ligament erkeklerde lig. puboprostaticum’ların, kadınlarda ise lig. pubourethrale’lerin üst parçasının uzantısıdır) askıda tutulur.

Mesanenin iç yüzünde taban kısmına uyan yerde, trigonum vesicae (Lieutaud üçgeni) denilen üçgen bir alan vardır ve burada tela submucosa bulunmaz. Bu nedenle buradaki mukoza mesane boşkende doluykende her zaman düz olarak görülür.

Trigonum vesicae’nın üst köşelerindeki delikler ostium ureteris’lere aittir. İki ostium arasında uzanan plikaya plica interureterica adı verilir. Bu plika, ureterlerin kateterizasyonu (sistoskopi) sırasında önemli bir yol gösterici işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir