Skip to main content

GIS-GÜS

Böbreklerin medial kenarlarında görülen hilum renale‘deki yapıların önden – arkaya doğru sırası; v. renalis, a. renalis ve pelvis renalis (yada ureter); VAP şeklindedir. Hilum renale, 1. lumbal vertebra’nın processus spinosus’u seviyesindedir.

Böbrekler dıştan – içe doğru; önde peritoneum, yanda fascia transversalis –  corpus adiposum pararenale – fascia renalis – capsula adiposa (perirenal yağ tabakası) – capsula fibrosa ile sarılmıştır.

Böbrekleri pozisyonunda tutan esas faktör komşu organların pozisyonudur.

              Gerato fasiyası adı ile de bilinen fascia renalis, böbrekleri pozisyonunda tutan en önemli iç yapıdır. Yukarıda diyafragma’nın fasiyası, aşağıda ise fascia iliaca ile devam eder.

Böbrek kesitlerinde dışta cortex renalis, içte medulla renalis olarak iki tabakalı bir yapı gösterir.

Medulla renalis’i pyramis renalis (Malpighi piramitleri) denilen 8 – 10 adet koni şeklindeki oluşumlar yapar. Aralarında columna renalis denilen kortikal uzantılar vardır. Bir pyramis renalis ve etrafındaki korteks kısmına lobus renalis adı verilir. Buna göre, bir böbrekte piramit sayısı kadar böbrek lobu bulunur.

Pyramis renalis’lerin tabanlarından korteks’e doğru olan ışınsal uzantılara stria medullaris (Ferrein uzantıları) denilir. İki stria medullaris arasında kalan korteks parçasına pars convoluta denilir. Kandan idrarı süzen corpusculum renale’ler ve idrar kanalcıklarının bir kısmını ihtiva eder. Corpusculum renale’ler içinde glomerulus denilen damar yumağı bulunur.

Bir stria medullaris ile onun her iki yanındaki korteks parçası (pars convoluta) bir böbrek lobcuğunu (lobulus renalis) oluşturur.

Sinus renalis

Hilum renale’nin böbrek içinde devam ettiği boşluktur. Bu boşlukta; pelvis renalis’in üst kısmı, calix renalis’ler, böbrek damarları ve yağ dokusu bulunur.

Sayıları 4 – 14 arasında olan calix renalis minor’ların 2 yada 3 tanesi biraraya gelerek calix renalis majoru oluşturur. 2 yada 3 tane olan calix renalis major’ların birleşmesi ile de pelvis renalis meydana gelir.

Arterleri

Aorta abdominalis’in dalları olan renal arterler, böbrek hilumuna gelince 5 tane segmental dala ayrılır. A. segmentalis denilen bu dallar, sinus renalis’de a. interlobaris denilen dallara ayrılır. Bu arterler, a. arcuata denilen arterleri oluşturur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir