Skip to main content

GIS-GÜS

Arterleri: a. hepatica communis’in dalı olan a. hepatica propria tarafından beslenir.

Venleri; karaciğer içindeki v. centralislerin birleşmesi ile oluşan vv. hepaticae’lar’dır. V. cava inferior’a açılırlar. V. porta, karaciğerin fonksiyonel venidir.

Lenfi; lenf damarları ilk olarak nodi hepatici’ye, buradanda nodi coeliaci’ye açılır.

Sinirleri; plexus hepaticus’tan gelir. Plexus coeliacus’dan derive olan en büyük sekonder pleksusdur. İçinde her iki vagus’dan (parasimpatik), splanknik ve sağ frenik sinirden gelen dallar vardır. Simpatikleri T7 – T9’dan gelir. Karaciğer’in ağrısı, karın duvarında bu segmentlerle ilgili dermatom alanlarında duyulur. Karaciğeri örten periton’un duyusu sağ n. phrenicus ile taşındığından ağrısı, sağ omuzda da hissedilir.

SAFRA KESESİ (VESİCA BILIARIS, VESİCA FELLEA)

Karaciğerin visseral yüzünde fossa vesica biliaris’de oturan 30 – 50 cm3 hacminde bir kesedir. Fundus vesicae biliaris denilen kısmı midclavicular hatta 9. kaburganın alt kenarı seviyesindedir (Murphy noktası).

Kesenin iç yüzünde boyun kısmında görülen mukoza plikalarına plica spiralis (Heister valvleri) adı verilir.

Collum vesicae biliaris denilen boyun kısmından başlayan ductus cysticus, ductus communis hepatis ile birleşerek ductus choledochus’u oluşturur. Yaklaşık 7 cm. uzunluğunda olan ductus choledochus (ductus biliaris), v. porta ve a. hepatica propria ile birlikte lig. hepatoduodenale içinde yer alır.

Arteri; a. hepatica propria’nın dalı olan a. cystica

Veni; v. cystica, v. porta hepatis’e açılır.

Lenfi; Lenf damarları önce nodi hepatici’ye buradan da nodi coeliaci’ye açılır.

Siniri; plexus hepaticus.

BÖBREKLER

Retropertoneal organlardır. Üst uçları, 12. torakal vertebra’nın üst kenarı seviyesindedir. Alt uçları ise 3. lumbal vertebra seviyesinde olup, crista iliaca’dan yaklaşık 2.5 – 5 cm. yukarıdadır. Karaciğer nedeniyle sağ böbrek soldakinden biraz daha aşağıdadır.

                 Sağ böbreğin ön tarafı; suprarenal bez, karaciğerin sağ lobu, flexura dextra coli, duodenum’un ikinci parçası ve jejunum kıvrımları ile komşudur. Sol böbreğin ise; suprarenal bez, dalak, mide, pankreas, flexura sinistra coli ve jejunum kıvrımları ile komşuluk yapar.

Her iki böbrekde arka yüzleri ile; diyafragma, m. psoas major, m. quadratus lumborum ve m. transversus abdominis ile komşudur. Adı geçen kaslar ile böbrekler arasında, v.a.n. subcostalis, n. iliohypogastricus ve n. ilioinguinalis bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir