Skip to main content

GIS-GÜS

Arterleri

  • A. splenica; corpus ve cauda pancreatis’de dağılan 10’dan fazla pankreatik dal verir.
  • A. pancreaticoduodenalis superior; a. gastroduodenalis’in dalıdır. Caput’u besler.
  • A. pancreaticoduodenalis inferior; a. mesenterica superior’un dalıdır. Caput’u besler.

Venleri

V. splenica ve v. mesenterica superior’a açılır.

Lenfi

Lenf damarlarının çoğu, pankreatik ve splenik lenf düğümlerine, bir kısmı da superior mezenterik lenf düğümlerine açılır. Pancreas adacıklarında (insulae pancreaticae) lenfatik yapı yoktur.

Siniri

Plexus coeliacus’dan (parasimpatikleri n. vagus, simpatikleri, T6 – T10 ) gelir.

SPLEN (LIEN)

Vücuttaki en büyük lenfoid organdır. Hilum splenicum (lienale) hariç, tamamen peritonla sarılıdır (intraperitonealdir). Dalağı saran periton, hilum’dan curvatura major’a (ligamentum gastrosplenicum = gastrolienale) ve sol böbreğe (ligamentum splenorenale = lienorenale = phrenicosplenicum) uzanır.

Lig. gastrosplenicum’un yaprakları arasında  aa. – vv. gastricae breves ve a.v. gastro-omentalis (gastroepiploica) sinistra, lig. splenorenale’de ise; cauda pancreatis ve a.v. splenica’lar bulunur.

Dalak’ın diyafragmatik yüzü diyafragma aracılığı ile; sol akciğer ve plevra’sı ile 9,10,11. kaburgalarla komşudur. Recessus costodiaphragmaticus, bu yüze komşu olarak dalağın alt kenarına kadar uzanır.

Dalak’ın visseral yüzü; mide, sol böbrek, cauda pancreatis ve flexura sinistra coli ile komşuluk yapar. Hilum splenicum bu yüzdedir.

Arterleri

Truncus coeliacus’un en kalın dalı olan a. splenica (lienalis).

Venleri

V. splenica, hilum’dan çıkan bir kaç dalın birleşmesi ile meydana gelir.Collum pancreatis arkasında v. mesenterica superior ile birleşip v. porta’yı yapar.

Lenfi

Hilum’dan çıkan lenf damarları nodi pancreatici ve nodi splenici’ye gelir. Bu lenf düğümlerinin efferentleri, nodi coeliaci’ye gider.     

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir