Skip to main content

GIS-GÜS

Arkasında lig. anococcygeum, önünde centrum perinei vardır. Her iki yanda fossa ischioanalis (ischiorectalis) ile komşuluk yapar. İç yüzünü döşeyen mukozada görülen uzunlamasına plikalara columnae anales (Morgagni sütunları) adı verilir. Bu plikaların altında geniş lümenli venler vardır. Burada v. rectalis superior ile v. rectalis inferior’un dalları anastomoz yapar. M. sphincter ani internus’un orta 1/3’lük kısmının karşısında yer alan linea anocutanea (pectinata), ektodermal ve endodermal birleşme yerini belirler.

Rectum ve canalis analis’in arterleri

A. rectalis superior (a. mesenterica inferior’un dalı), a. rectalis media (a. iliaca interna’nın dalı) ve a. rectalis inferior (a. pudenda interna’nın dalı) tarafından beslenir.

Venleri

Arterlerle aynı isimlidir. V. rectalis superior portal sisteme, v. rectalis media ve v. rectalis inferior caval sisteme açılır. (porto – caval anastomoz)

Lenfi

Rectum’un üst yarısının lenf damarları, önce pararektal lenf düğümlerine buradan da a. rectalis superior’u takip ederek sonuçta nodi mesenterici inferiores’e, alt yarısının ve canalis analis’in lenf damarları ise a. rectalis media’yı takip ederek nodi iliaci interni’ye boşalır. Canalis analis’in alt yarısının lenfi nodi inguinales superficiales’e drene olur.

Sinirleri

Rectum ve canalis analis’in parasimpatikleri nn. splanchnici pelvici aracılığı ile S24’den, simpatikleri ise, plexus hypogastricus inferior aracılığı ile n. splanchnicus lumbalis’den (L12) gelir.

Rektum’dan kalkan doluluk (gerilme) duyusu sadece parasimpatikler içindeki afferentlerle taşınırken, ağrı duyusu her iki sistemin sinirleri içindeki afferent liflerle taşınır.

M. sphincter ani internus, OSS tarafından, m. sphincter ani externus ise, n. pudendus’un dalı olan n. rectalis inferior tarafından uyarılır.

DEFEKASYON

Rectum’dan kalkan defekasyon uyarısı, nn. splanchnici pelvici içindeki afferentlerle medulla spinalis’in S24  segmentlerine gelir. Buradan da korteksdeki defekasyon merkezine (lobulus paracentralis) götürülür. Korteksden çıkan uyarı, 2 – 4. sakral segmentlerdeki parasimpatik hücreleri uyarır. Splanknik pelvik sinirler içinde taşınan bu uyarı, bağırsak duvarındaki düz kaslara kontraksiyon yaptırır, sfinkterleri açar ve defekasyonu sağlar. Simpatik lifler tersine etki yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir