Skip to main content

GIS-GÜS

 • a. gastro – omentalis (epiploica) sinistra; a. splenica’nın dalıdır.
 • a. gastro – omentalis (epiploica) dextra; a. gastroduodenalis’in dalıdır.
 • aa. gastricae breves; a. splenica’dan gelen 5 – 6 daldır. Fundus’u beslerler.

* Bu arterler, büyük kurvatur üzerinde seyreder.

Venleri

 • v. gastrica sinistra
 • v. gastrica dextra

*Küçük kurvatur üzerinde seyreden bu venler, v. porta hepatis’e açılırlar.

 • v. gastro – omentalis (epiploica) sinistra; v. splenica’ya açılır.
 • v. gastro – omentalis (epiploica) dextra; v. mesenterica superior’a açılır.

vv. gastricae breves; v. splenica’ya açılan 5 – 6 tane vendir.

*Bu venler, büyük kurvatur üzerinde seyrederler.

– v. prepylorica (Mayo veni); v. gastrica dextra’ya açılır.

Lenfi

Dört grup lenf damarı ile taşınır ve dört grup lenf düğümüne gelir.

 • Nodi gastrici sinistri
 • Nodi pancreaticosplenici
 • Nodi gastro – omentales dextri; efferentleri nodi pylorici’ye gider.
 • Nodi pylorici ve nodi hepatici’ye drene olur,

Bu lenf düğümlerinin efferentleri nodi coeliaci’ye açılır.

Siniri

Mide’nin parasimpatikleri n. vagus’dan, simpatikleri T6 – 10 spinal segmentlerden gelir.

Özefagus’un abdominal parçasının son kısmına yakın olarak her iki taraf vagus’a ait lifler, truncus vagalis anterior ve truncus vagalis posterior denilen iki trunkus oluşturur. Ön trunkus, özefagus’un ön tarafında ve başlıca sol n. vagus liflerince oluşturulurken, arka trunkus, arka tarafta ve esas olarak sağ n. vagus’a ait liflerce oluşturulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir