Skip to main content

GIS-GÜS

                              METABOLİZMA – ÜROGENİTAL SİSTEM

AĞIZ BOŞLUĞU

İki bölümde incelenir. 1. Vestibulum oris, 2. Cavitas oris propria

                    Ductus parotideus vestibulum oris’e açılır.

Cavitas oris propria’ya ductus submandibularis, ductus sublingualis major ve ductus sublinguales minores’lerin kanalları açılır. Arkada isthmus faucium isimli geçit ile oropharynx’e irtibatlanır. Bu geçit, iki taraf arcus palatoglossus arasındadır.

Vestibulum oris ile cavitas oris propria, son molar dişlerin arkasında irtibatlanır.

DUDAKLAR 

Dudakların arterleri; a. facialis’in labial dallarıdır. Venleri, v. facialis’e açılır. V. labialis superior’daki kan, v. angularis – v. supraorbitalis ve oftalmik venler aracılığı ile sinus cavernosus’a geçebilir.

Üst dudağın duyusunu n. infraorbitalis (n. maxillaris’in dalı), alt dudağın duyusunu ise, n. mentalis (n. mandibularis’in dalı) taşır.

Dudakların lenfi, submandibuler lenf düğümlerine gider.

YANAKLAR

Yanak kası, m. buccinator’dur. Parotis bezinin kanalı (ductus parotideus) m. masseter’in üzerinden geçip, m. buccinator’u delerek üst 2. molar diş seviyesinde vestibulum oris’e açılır.

DAMAK

                     Sert damak (palatum durum); 3/4 ön kısmını maxilla, 1/4 arka kısmını da palatin kemik oluşturur.

                     Yumuşak damak (palatum molle); kaslardan yapılmıştır. Serbest arka kenarının ortasından aşağıya doğru olan uzantıya uvula palatina (küçük dil) adı verilir.

Uvula’dan dile doğru ve farinks’e doğru uzanan kemer şeklinde iki oluşum vardır. Öndekine arcus palatoglossus, arkadakine arcus palatopharyngeus denir.

İki arkusun arasında kalan çukurda tonsilla palatina oturur. Arcus’lar içinde aynı isimli kaslar bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir