Skip to main content

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM CERRAHİSİ

  1. Akut karın hastalarında mutlaka rektal tuşe ve hasta kadınsa, vajinal tuşe yapılmalıdır.

9. Parasentez (abdominal tap): Karın içine lokal anestezi ile girip birşeylerin aspire edilmesidir. Negatif parasentez hiç bir şey ifade etmez. Fakat, 0.1 ml kan gelse dahi çok kıymetli bir bulgudur. Ancak, intestinal obstrüksiyon, distansiyon, gebelik ve önceden hastanın ameliyat geçirmesi durumlarında karına iğne sokulmamalıdır. Skarlar ve kitleler üzerinden girilmez. Parasentezde 4 kadranda rektus kasının lateralinden ponksiyon yapılır.

10. Peritoneal lavaj: Linea albadan girilip bir miktar sıvı verilip, karın içi (periton içi) yıkanır ve gelen materyale bakılır.

 

Laboratuar Tetkikleri:

Mümkün olduğunca minimalde tutulmalı, zaman kaybına yol açılmamalıdır. Fakat rutin olarak CBC, idrar tetkiki ve akciğer grafisi istenir. Pankreatit düşünülüyorsa, serum Ca++ ve amilaz bakılır. Ayakta, sırtüstü yatarak ve sol dekübitis olmak üzere üç yönlü karın grafisi istenebilir Ayrıca anjiyografi, U/S, IVP, IV kolanjyiografi, kan şekeri ve bilirubin tetkikleri de gerekiyorsa istenebilir.

Bütün bunlar sonucu kararlaştırılan tek şey, cerrahi bir hastalığın olup olmadığıdır. Sonra eğer cerrahi bir hastalık düşünülüyorsa, hasta laparatomiye alınır.

 

 

 

 

 

 

 labaratuvar tetkikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat edilmesi gereken bazı hususlar:

1. Akut karında ateş mutlaka rektumdan bakılmalıdır.

2. Kesin karar verilinceye kadar hastaya analjezik verilmemelidir.

3. Kesin karar verilinceye kadar hastaya ağızdan hiç bir şey verilmemelidir. Baryumlu GIS filmleri çekilmemelidir.

4. Anüsten lavman yapılmamalıdır.

Cerrahi mi yoksa medikal mi kararı verilemeyen hastalar, gözlem altına alınır ve yatırılırlar. Ateş, nabız, tansiyon ve fizik muayene sık sık tekrarlanır. Ağızdan besleme kesilir ve IV sıvı elektrolit verilir.

Hasta ile ilgili tereddütler devam ediyorsa tanı netleştirilmeye çalışılır veya ameliyata gönderilir.

 

KARIN DUVARI, PERİTON, OMENTUM ve RETROPERİTON

Karın duvarı katları: Deri, ciltaltı doku (tela subkütanea), Scarpa fasyası (yüzeyel fasya), ekst. abdominal oblik kası, internal abdominal oblik kası, transversus abdominus kası, endoabdominal (transversalis) fasya, periton.

Karın duvarı anomalileri:

  • Diastazis rekti
  • Gastroşizis
  • Omfalomezenterik kanal artıkları: Umbilikal polip, umbilikal sinüs, persistan vitellin kanalı, umbilikal kist, Meckel divertikülü.

·         Omfalosel

Karın duvarı lezyonları:

Enfeksiyonlar: Omfalit, yara enfeksiyonları

Rektus kılıfı hematomu

Karın duvarı tümörleri: Desmoid tümör, genelde benign fibröz yapıda, nadiren malign dejenerasyon gösterebilir. Rekürrensi önlemek için geniş lokal eksizyon yapılmalıdır.

Peritonit: İntraabdominal enfeksiyon, intraabdominal abse ve peritonit birbirinden ayrı kavramlardır.

Primer: Kontaminasyon kaynağı gösterilemeden peritoneal kavitenin inflamasyonudur. Genelde çocuk ve kadınlarda sıktır. Genelde yayılım hematojen veya Fallopian tüpleri yoluyla olmaktadır. Asiti olan sirotik hastalarda da insidans yüksektir.

Sekonder: Cerrahide en sık karşılaşılan peritonit tipidir, genelde travma, perfore apandisit veya diğer içi boş organların perforasyon veya nekrozuna sekonderdir.

Tersiyer: Önceden varolan intraabdominal enfeksiyon, sepsis ve peritonit cerrahi olarak tedavi edilip patojenler de antimikrobiyal tedavi ile ortadan kaldırılmasına rağmen vücudun savunma mekanizmalarının aşırı veya yetersiz cevabından kaynaklanan sistemik inflamatuvar cevabın sürmesi halidir. Genelde mikroorganizma izole edilemez, antibiyotik tedavisi fayda etmez.

Aseptik peritonit: Periton içinde irritan maddelerin serbest olarak bulunmasına bağlıdır. Safra, irritan maddeler ve ilaçlar gibi. Peritonu en az irrite eden vücut sıvısı idrardır.

Omentum:         Kistler

Enfarkt

Torsiyon: Primer Sekonder

Mezenter: Mezenterik kistler. Embryojenik, Travmatik veya akkiz, Neoplastik, Enfektif veya dejeneratif olabilirler. Neoplastik olanlar dışında tedavi basit eksizyondur.

Retroperiton, vücudun arka duvarı ile peritoneal kavite arasında kalan gerçek bir bölgedir. Üst sınırı diyafragma, alt sınırı ise pelviste levator kaslardır. İçinde aort ve dalları, böbrek, adrenal gibi önemli organları barındırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir