Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-2

 

 

 

Ameliyat tipi     Olası patojen Antibiyotik tercihi
    TEMİZ  
Kardiyak (Prostetik kapak, by­pass, açık kalp cerrahisi, pacemaker)   S. epidermidis, S. aureus, gram (-) enterik basiller Sefazolin, vankomisin*
Kardiyak olmayan torasik     S. aureus, S. epidermidis, streptokoklar, gram (-) enterik basiller Sefazolin, sefuroksim veya vankomisin*
Vasküler (aorta cerrahisi, vasküler protez, kasık insizyonu) İskemi nedeniyle alt ekstremite ampütasyonu   S. epidermidis, S. aureus, gram (-) enterik basiller S. aureus, S. epidermidis, gram (-) enterik basiller, klostridyumlar Sefazolin, vankomisin* Sefazolin, vankomisin*
Beyin cerrahisi Kraniyotomi   S. aureus, S. epidermidis Sefazolin veya vankomisin*
Ortopedik Eklem protezleri, kırıklar için fiksatörler   S. aureus, S. epidermidis Sefazolin veya vankomisin*
    TEMİZ KONTAMİNE  
Baş-Boyun Oral kavite ve farinkse girilmesi, farenjektomi, larenjektomi   S. aureus, streptokoklar, oral anaeroblar Sefazolin veya klindamisin
Abdominal Gastroduodenal   Gram (-)enterik basiller, gram (+) koklar Yüksek risk varsa sefazolin, sefoksitin
  Safra yolları   Gram (-)enterik basiller, enterokoklar, klostridyumlar Yüksek risk varsa sefazolin
  Kolorektal   Gram (-)enterik basiller, anaeroblar Oral: Neomisin ve eritromisin Parenteral: Tikarsilin­klavulonat, Sefoksitin
  Appendektomi   Gram (-)enterik basiller, anaeroblar Sefoksitin
  İntestinal obstrüksiyon     Ampisilin-Sulbaktam
    KİRLİ  
  Organ perforasyonu   Gram (-)enterik basiller, Sefoksitin veya klindamisin­
      enterokoklar, anaeroblar gentamisin
  Travmatik yara   S. aureus, Grup A Strep,  
      klostridyumlar  
  Hayvan ısırıkları   Pastorella multosida Amoksisilin/klavulonik asit
         

 

Baş-Boyun Ameliyatlarında Profilaksinin Yeri:

Tiroidektomi, paratiroidektomi, tükrük bezi ameliyatları ya da radikal boyun diseksiyonunda infeksiyon riski % 2’nin altında olduğundan antibiyotik profilaksisine gerek yoktur.

 

Oral ve farinks mukozasının açıldığı durumlarda ve onkolojik ameliyatlarda infeksiyon riski % 28-78 arasında olduğu için bu tür hastalarda profilaksi yapılmalıdır. En sık önerilen antibiyotik “sefazolin”dir.

Santral sinir sitemi için yapılan kraniyotomiler temiz cerrahi yaralara örnek olmasına rağmen saçlı derideki stafilokokkal kolonizasyon nedeni ile sefazolin profilaksisi uygulanır.

 

Toraks Kalp ve Damar Cerrahisinde Profilaksinin Yeri:

Kalp ameliyatlarında en sık patojen ajan staph epidermidis, staph aureus, difteroidler ve enterik gr (-) basillerdir. Profilaksi uygulanır ve en sık sefazolin tercih edilir. Allerji varsa vankomisin kullanılabilir.

Damar cerrahisinde, vasküler protez uygulanıyorsa, iskemi nedeni ile alt ekstremite amputasyonu uygulanıyorsa profilaksi yapılmalıdır. Sefazolin kullanılır. Dirençli stafilokok ya da allerjik durum varsa vankomisin kullanılabilir.

Akciğer cerrahisi yapılacak hastalarda infeksiyon riskini artıran faktörler:

  • 65 yaş üstü
  • Obes hastalar
  • Kronik bronşit ve bronşektazi varlığı
  • Solunum fonksiyon bozukluğu
  • Amfizem
  • Sigara alışkanlığı

 

Ösofagus Cerrahisinde Profilaksinin Yeri:

Ösofagus mukozasının açıldığı durumlarda infeksiyon, mediastinit ve sepsis oranı yükseldiğinden profilaksi yapılmalıdır. Sefozolin primer olarak tercih edilmelidir.

Gastroduodenal Cerrahide Profilaksinin Yeri:

Normal mide asiditesi patojen bakterilerin kolonizasyonuna izin vermez. Mide asiditesinin baskılandığı durumlarda midede bakteriyel kolonizasyon gelişebilir ve bu tip durumlarda cerrahi sonrası infeksiyon riski belirgin şekilde artar (% 25).

Gastroduodenal cerrahide profilaksi gerektiren durumlar:

  • Üst GİS kanaması
  • Mide asiditesinin azalması (Gastrik ülser, aklorhidri, mide kanseri, antasid veya H2 reseptör blokörü kullanımı)
  • Pilor obstrüksiyonu
  • Morbid obesite için yapılan gastrik by-pass ameliyatları

 

Safra Yolları Cerrahisinde Profilaksinin Yeri:

Safra yolları cerrahisinde infeksiyon riski doğrudan safrada bakteri bulunmasına ve safra stazına bağlıdır. Safra stazı bulunan hastalarda postoperatif yara infeksiyon riski ciddi şekilde artmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir