Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-2

 

KONTAMİNASYON VE İNFEKSİYON RİSKİ AÇISINDAN CERRAHİ YARALARIN SINIFLANDIRILMASI

1. Temiz Yaralar:

Beklenen infeksiyon oranı en fazla % 1-3. (tiroidiktomi, fıtık ameliyatı, kalça protezi, kalp ve damar cerrahisi vb).

• Dezenfektanla uygun şekilde hazırlanmış deriye yapılan insizyonlardır

• Elektif şartlarda, primer kapatılmış ve drene edilmemiş kesilerdir.

• Asepsi kuralları bozulmamıştır,

• GIS, GÜS veya solunum yollarına kesinlikle girilmez.

• İnflamasyon yoktur, travmatik değildir.

2. Temiz Kontamine Yaralar:

Beklenen infeksiyon oranı en fazla % 3-4.

 • GIS, GÜS veya solunum yollarının kontrollü olarak, kontaminasyon minimum olacak şekilde açıldığı durumlardır.
 • Appendektomi
 • Orofarenkse, vajene girilmesi
 • İnfekte olmayan temiz idrar varlığında GÜS’e girilmesi (nefrektomi vb)
 • İnfekte olmayan temiz safra varlığında safra yollarına girilmesi (kolesistektomi)
 • Cerrahi teknikte minör bozulma
 • Mekanik drenaj olabilir.

3. Kontamine Yaralar:

Yaranın majör kontaminasyonu söz konusudur. Beklenen infeksiyon oranı en fazla % 5-10.

 • Açık, taze travmatik yaralar.
 • Gastrointestinal sistem içeriğinin operatif alana veya yaraya akması.
 • Enfekte idrar varlığında GÜS’e, enfekte safra varlığında safra yollarına girilmesi.
 • Cerrahi teknikte majör bozulma
 • Pürülan olmayan inflamasyon olan insizyonlar.

 

4. Enfekte ve Kirli Yaralar:

Deride yara oluşmadan önce yerleşik infeksiyon vardır. Beklenen infeksiyon oranı % 40-50 veya daha yüksektir.

 • Operasyon sırasında akut pürülan bakteriyel inflamasyon mevcut.
 • Ölü doku, yabancı cisim ya da fekal kontaminasyon içeren veya tedavisi gecikmiş travmatik yara.
 • Organ perforasyonu mevcut.

 

 

Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Kullanımı:

Kontrollü klinik çalışmalarında belirliameliyatlardan sonra gelişeninfeksiyonlarıninsidansının profilaktik antibiyotik kullanımı ile önemli boyutlarda azaltılabildiği gösterilmiştir. Morbidite, hastanade kalış süresi ve muhtemelen sepsise ikincil mortalite de bu sayede azalmaktadır.

Yara infeksiyonu riskini belirleyen en önemli faktör kontaminasyonun boyutlarıdır. Kontaminasyon ekzojen ya da endojen olabilir. Cerrahi infeksiyonlarda endojen kaynak daha önemli olup GIS en önemli odaktır.

İnfeksiyonların önlenmesi için, antibiyotikler dışında ameliyathane ortamında uygun havalandırma ve sterilizasyon tekniklerinin kullanılması, el yıkama ve antisepsiye özen gösterilmesi, kolonizasyonu azaltmak için hastaların hastanede yatış süresinin kısa tutulması, hastaların insizyon öncesi deri hazırlığının hemen ameliyat öncesi ameliyathanede yapılması önemli yaklaşımlardır.

 

Profilaksi:

Kontaminasyon sürecinde kolonizasyon olmadan önce bakterinin elimine edilmesi veya kolonizasyon meydana gelmişse infeksiyon gelişmeden önce antibiyotiklerin kullanılmasıdır.

Profilaktik antibiyotik uygulaması ameliyattan hemen önce başlanmalıdır. Daha erken başlanması gereksiz, ameliyattan 3-4 saat sonra verilmesi ise yetersizdir.

Profilakside amaç öncelikle temiz kontamine ameliyatlarda infeksiyonun önlenmesidir. Tüm temiz kontamine ve kontamine ameliyatlar ile protez kullanılan temiz ameliyatlarda profilaksi yapılmalıdır.

Antibiyotiklerin profilaksi amacı ile kullanımında prensipler:

Potansiyel infeksiyon ajanları tanımlanabilmeli ve bu ajanlara etkili antibiyotikler profilakside kullanılmalıdır. Girişim yapılacak organın florası ve uygulanacak ameliyata göre en sık patojen organizmanın tahminine göre profilaksi uygulanmalıdır.

Kullanılacak ilacın toksisitesi ve yan etkisi az olmalıdır. Antibiyotik profilaksisinin yararları tehlikelerinden fazla olmalı ve ve ilaç ucuz olmalıdır.

Antibiyotik tek ve tam terapötik dozda, intravenöz olarak ameliyattan (İnsizyon yapılmadan) 30-60 dak. önce verilmelidir.

4 saati geçen veya antibiyotiğin yarılanma ömrünün 2 katından uzun süren ameliyatlarda ikinci doz antibiyotik verilmelidir.

Antibiyotikler kısa süreli ve primer olarak perioperatif kullanılmalıdır. Ameliyattan önce verilen tek doz genellikle yeterlidir. Postoperatif ilk 24 saat içinde 2 veya 3 doz daha antibiyotik yapılabilir, 24 saatten daha sonra vermenin gereği yoktur.

İnfeksiyon sık olduğunda ve infeksiyonun sonuçları kötü olacaksa profilaktik antibiyotik kullanımı uygundur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir