Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-2

Kronik anemisi olan hastalarda Hb düzeyi 7 gr/dl altına inmediği sürece, kardiyak debide ciddi artış olmayacağı için transfüzyon endikasyonu yoktur. Anemi varlığı ile ameliyat sonrası insizyon açılması ve yara infeksiyonu gelişmesi açısından direk bir ilişki yoktur.

Volüm replasmanı:

Cerrahi hastalarda kan ve kan ürünü transfüzyonunun en sık endikasyonu kan volümünün yerine konmasıdır. Fakat gerçek volüm açığının hesaplanması çok zordur. Sağlıklı bir erişkin 500 ml. kan kaybını çok rahat tolere edebilir.

1 litreye kadar olan kan kayıplarında transfüzyona ihtiyaç duyulmaz.

Cerrahi hastalarda % 20’ye kadar kan kayıpları kristalloid çözeltilerle yerine konulur, % 50’ye kadar kan kayıpları kristalloid çözeltiler ve eritrosit süspansiyonları, % 50’nin üzeri kayıplar ise kristalloid çözeltiler, eritrosit süspansiyonları, albumin ve plazmalar ile tedavi edilmeye çalışılır.

Trombositlerin yerine konması:

Akkiz ya da konjenital trombositopenilerde gerekir.

4. Pıhtılaşma faktörleri replasmanı:

PT ve PTT monitörizasyonu ile kullanılır. En sık kullanılan ürün taze donmuş plazmadır.

 

MASİF TRANSFÜZYON

Masif transfüzyon tek seferde 2500 ml den fazla transfüzyon yapıldığında veya 24 saatte 5000 ml üzerinde transfüzyon için kullanılan terimdir.

Masif Transfüzyon Komplikasyonları:

1. Trombositopeni: dilüsyonel veya fonksiyonel bozukluk

2. Faktörlerde düşme: Özellikle FV, FVIII ve FXI.

3. pH’da düşme: Rutin alkalinizasyona gerek yoktur.

4. Sitrat toksisitesi ve hipokalsemi: Hızlı masif transfüzyon, ciddi hipotansiyon varlığı ve karaciğer yetmezliği (siroz ve küçük çocuklarda) varlığında daha kolay gelişir. Bu durumlarda sitrat karaciğer tarafından metabolize edilemeyerek birikir ve kaniçindeki Ca’u bağlar. Sonuçta hipokalsemi ortaya çıkar. Bu nedenle hızlı transfüzyonlarda, çocuklarda ve karaciğer hastalıklarında  Ca yönünden dikkatli olunmalıdır.

  1. Hb-oksijen disosiasyon eğrisinde sola kayma

6. Hiperkalemi: Banka kanından gelen K, hasta ciddi oligürik olmadığı sürece önemli bir problem yaratmaz. Masif kan transfüzyonunun (hematoloji ve dahiliye kaynaklarına göre) en tehlikeli komplikasyonu hiperkalemidir.

  1. Dolaşım yüklenmesi ve hipervolemi
  2. DİK
  3. Hipotermi: Kanın ısıtılarak verilmesi pH düşmesini de azaltıcı etkiye sahiptir.
  4. Hemolitik transfüzyon reaksiyonu ve infeksiyon geçiş riski de her ünite transfüzyonla artar.

 

TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI

Hemolitik reaksiyonlar:

Sıklıkla grup uyuşmazlığı sonucu ortaya çıkar. Taşikardi, hipotansiyon, hemostaz bozuklukları ve ATN ortaya çıkar. En sık tespit edilen objektif bulgular hemoglobinüri ve oligüridir.

Allerjik reaksiyonlar ve ateş:

En sık görülen gruptur, bütün transfüzyonların % 1 kadarında görülür. Genelde ürtiker ve kan ürünü verilmesinden 60-90 dakika sonra ortaya çıkan ateş ile hafif şiddette görülür. Nadiren anafilaktik reaksiyonlar olabilir.

Bakteriyel sepsis:

 40 C sıcaklıkta üreyebilen koliformlar veya psödomonas türleri en sık etkendir. Septik şok ve aşırı kanama tablosuna yol açabilirler.

Emboliler:

Venöz hava embolisi transfüzyon komplikasyonlarından birisidir. Sağlıklı bir erişkin 200 ml’ye kadar hava embolisini tolere edebilir. Ciddi hava embolisi varlığında bulgular venöz basınç artışı, siyanoz, hipotansiyon, taşikardi ve bayılmadır.

Tedavi için hasta sol yanına yatırılır, baş aşağıda ve bacaklar yukarıda tutulur. Arteryel embolide ise tablo daha ciddidir, retinal arterlerde hava kabarcıkları görülebilir.

Tromboflebit:

8 saati aşan infüzyonlar varlığında gelişme riski yüksektir. Alt ekstremitede risk kollara göre daha fazladır.

Hipotermi:

Soğuk transfüzyon yapılmasına bağlıgelişir,ısıtıcıların kullanılmasıbu durumu önler. Özellikle çocuklarda daha önemlidir.

 

 

İnfeksiyöz hastalık geçişi:

Viral Hepatitler: Transfüzyon sonrasıen sık ölümcül komplikasyondur. Her bir ünite kan transfüzyonu başına hepatit riski % 0.035 tir. En sık geçiş oranı batılı ülkelerde hepatit C’dedir. İmmünizasyonun yetersiz olduğu toplumlarda transfüzyonla en sık geçişin hepatit B olduğu bildirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir