Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-2

 

POSTOPERATİF ATEŞ

CERRAHİ GİRİŞİM SIRASINDA BAŞLAYAN ATEŞ

1-Transfüzyon reaksiyonu: Kan veya kan ürünlerinin transfüzyonu sırasında aniintraoperatif ateş, abondan kanama veya ürtiker meydana gelir.

 

Tedavi:

Kan veya kan ürününün transfüzyonu kesilir.

Kalan kan ürünü hemen kan bankasında analiz edilir, hastadan kan ve idrar örneği alınır.

İntravenöz serum fizyolojik ile hidrasyon yapılır.

Mannitol ile osmotik diürez oluşturulur.

Vital bulgular takip edilir ve stabilize edilmeye çalışılır.

2-Ameliyat sırasında lokalize bir absenin peritoneal kaviteye ani olarak açılması sonucu septisemi

3-Malign hipertermi

 

POSTOPERATİF İLK 24 SAATTE GÖRÜLEN ATEŞ

1- Atelektazi

A-Predispozan faktörler

Uzun süreli immobilizasyon

Genel anestezi altında uzun süren girişimler

Sigara kullanımı

Kronik obstrüktif akc hastalığı

Kanser

Obesite
Üst abdomen cerrahisi, özellikle splenektomi

İleri yaş ve beslenme problemleri

B-Tanı
Tanı için iyi bir fizik inceleme, kan sayımı, PAAC grafisi sıklıkla yeterlidir.

C-Tedavi

Hastanın öksürmesi ve derin nefes alıp vermesi istenir.

Solunum fizyoterapisi ve PEEP uygulanır.

Eğer mukoid bir tıkacın yaptığı obstrüksiyon varsa bronkoskopi yapılır

2- Daha nadir nedenler:

Klostridyal infeksiyonlar, A grubu streptokok infeksiyonları, yabancı gibi.

 

 

 

POSTOPERATİF İLK 72 SAATTE GÖRÜLEN ATEŞ

Katetere bağlı sepsis,

Tedavi:

Kateter çekilir

Parenteral antibiyotik. tedavisi başlanır.

Süpüratif tromboflebit varsa ven eksize edilir.

POSTOPERATİF İLK 72 SAATTEN SONRA GÖRÜLEN ATEŞ

Akciğerler: Pnömoni cisim aspirasyonları

Üriner sistem infeksiyonu: Idrar sondası varlığında, sondanın kaldığı her gün % 5 oranında artar.

Venler – Tromboflebit

Yara yeri infeksiyonu, intraabdominal ve intratorakal infeksiyonlar. Stafilokokkal yara infeksiyonları sıklıkla postoperatif 3. günden sonra ortaya çıkar.

 

POSTOPERATİF 1 HAFTA SONRA GÖRÜLEN ATEŞ

Bir hafta sonra oluşan ateş, ilaç alerjisinin sonucu olmadığı sürece, hemen her zaman ciddi komplikasyonların işaretçisidir.

Geç enfeksiyonlar anastomoz kaçağının, anastomoza komşu anastomoz apsesinin veya antibiyotikler tarafından baskılanmış derin yara enfeksiyonunun sonucu olabilir.

 

TRANSFÜZYON

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ

1. Tam kan:

Tam banka kanı:

Taze tam kan: Alındıktan sonra 24 saat içinde alıcıya verilen kandır. Endikasyonu çok nadirdir. Trombositler ve FV, FVIII yeterlidüzeyde bulunsa da spesifik ürünlerdeki kadar fazla değildir.

2. Eritrosit süspansiyonu

  1. Ekonomiktir. Plazması ve trobositleri başka hastalara verilebilir.
  2. Yıkanıp da konursa antijenite özellikleri azalır. Allerjik reaksiyıonlar minimal olur.
  3. Volümü azdır. Bu nedenle kalp ve böbrek yetmezliği olan hastalarda rahatlıkla kullanılabilir.

3. Donmuş eritrosit süspansiyonu: ATP ve 2,3 DPG düzeyleri daha iyi korunur. Acil durumlarda kullanmaya uygun değildir. Önceden sensitizasyonu bulunan hastalar için kan saklamak amacı ile kullanılır.

4. Taze plazma: ABO uyumluluğu gerekir.

 

5.            Taze donmuş plazma: Faktörler için kullanılır. Enfeksiyon geçiş riski tam kan veya eritrosit 

süspansiyonu ile hemen hemen aynıdır.

6. Trombosit süspansiyonu: Trombositten zengin plazma veya trombofarezile hazırlanan trombosit konsantresi şeklinde olabilir. Tam kana benzer şekilde allerjik reaksiyonlar ve infeksiyon geçişine yol açabilir.

7. Kriyopresipitat: Uzun süre saklanabilir.

9. Albumin ve faktör konsantreleri: Albumin konsantrelerinin önemli avantajı hepatit riskinin olmamasıdır.

10.   Kuru fibrinojen

TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI

Oksijen taşıma kapasitesinin artırılması:

Oksijen taşıma kapasitesi temelde eritrositlerin fonksiyonudur. Bu nedenle hastanın genel durumunu ciddi şekilde bozan akut anemiler varlığınde transfüzyon yapılması uygundur.

Hb: 10 gr/dl, Hct: % 30 altında ise, ameliyat öncesi transfüzyon gerekliliği olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir