Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-2

İntersfinkterik abse: İnternal sfinkterotomi

Perianal ve iskiorektal abse: Perianal deriden drenaj

Supralevator abse: Transanal internal drenaj

 

FİSTÜLLER

Abselerin bir sekeliolarak görülür. Drenajsonrası%50 abseiyileşir, %50 fistülgelişir. İnternal ve eksternal ostiumları vardır. Bu ostiumlar arasında enflamatuar bir traktus bulunur. Nadiren fissüre, Crohn hastalığına, radyoterapi veya spesifik enfeksiyonlara bağlı olabilir.

Klinik olarak sık sık abse oluşumu ve bunun drenajı şikayeti vardır. Perineal bölgede ıslaklık ve irritasyon olur.

Fistüller: 4 tip fistül vardır.

1. İntersfinkterik: en sık görülür.

2. Transsfinkterik

3. Suprasfinkterik

4. Extrasfinkterik,

 

TEDAVİ

Medikal tedavisi yoktur. Tedavi mutlak cerrahidir ve 2 tipe ayrılır.

1. Fistülotomi: Fistül boylu boyunca açılıp iyileşmeye bırakılır.

2. Fistülektomi: Fistül, çepeçevre eksize edilir ve geri kalan yara iyileşmeye bırakılır.

 

ANAL KANAL KANSERLERİ

Dentat çizginin altında perianal derinin en dış sınırına kadar keratinize skuamöz hücreli karsinom görülür. Tedavisi küçük lezyonlarda lokal eksizyondur.

Bazal hücreli karsinom: Nadirdir.

Epidermoid karsinom: Dentat çizginin üzerindeki 6-12 mm geçiş zonundan köken alır. Hücre tipi non-keratinize skuamöz, bazaloid veya tranzisyonel olabilir. Kadınlarda daha sıktır. Küçük lezyonlar lokal eksize edilebilir, büyük kitleler için cerrahi ve kemoradyasyon önerilmekte.

Adenokarsinom: Aslen rektum karsinomunun uzantısıdır.

Malign melanom: Deri ve gözden sonra 3. sık görülme yeridir. Anal kanal kanserlerinin % 1-3 kadarını oluşturur. Sıklıkla dentat çizgiye komşudur. Tedavisi cerrahi ve immünoterapidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERRAHİ HASTADA BESLENME

Enteral yol ilk düşünülmesi ve mümkün olduğunda kullanılması gereken yoldur.

Enteral beslenme için nazofaringeal, gastrostomi ve jejunostomi ile tüp beslenmesi kullanılabilir.

Hastanın enteral beslenmeyi tolere etmesi infüzyon hızı, ozmolalite ve verilen solüsyonun kimyasal yapısına bağlıdır.

Parenteral yol ise sınırlı oral alımı olan ya da hiç ağızdan beslenemeyen hastalarda kullanılır.

 

TPN Endikasyonları:

Genel olarak bir hasta 7 gündür ağızdan beslenemiyorsa, gelecek 7 gün içerisinde ağızdan beslenmeye geçilemeyecekse ya da son 2 haftada %7 kilo kaybetmişse total parenteral beslenme (TPN) düşünülmelidir.

TPN endikasyonları:

 1. Ciddi GİS anomalileri olan yenidoğanlar (atrezi, trakeoösofageal fistül, gastroşizis, omfalosel)
 2. GİS yetmezliğine bağlı gelişme geriliği olan bebekler (kısa barsak, enzim eksikliği vs)
 3. Pankreatik fistüller ve yüksek debili proksimal GİS fistülleri
 4. Kısa barsak sendromu olan erişkinler (rezeksiyon veya enterik fistüller)
 5. Yüksek GİS obstrüksiyonu
 6. Uzamış paralitik ileusu olan cerrahi hastalar veya medikal nedenlere bağlı ileusu olan hastalar.
 7. Barsak boyu normal ancak sekonder malabsorpsiyonu olan hastalar (Sprue, Crohn, ülseratif kolit, pankreatik yetmezlik)
 8. Fonksiyonel GİS bozukluğu olan erişkinler (anoreksia nervoza, SVO, idiopatik diyare)
 9. Oral ya da enteral beslenmeyi tolere edemeyen hastalar.
 10. Masif metabolik ihtiyacı olan hastalar (şiddetli travma, yaygın yanıklar, çoklu kırıklar)
 11. Aktif intestinal hastalık (Crohn, ülseratif kolit, tbc)
 12. Fekal kontaminasyonun problem olduğu hastalar (para ve kuadriplejikler, dekübit ülseri    varlığı)
 13. Tedavi başarısı için beslenme gereken malignansi hastaları
 14. Akut böbrek yetmezliği tedavisi alan hastalar (dokulardan katabolizma ile hücreiçi anyonların       salınımını azaltmak için)

Kontrendikasyonlar:

 1. Hastanın tedavisi için spesifik bir amacın olmaması
 2. Kardiyovasküler instabilite veya düzeltilmesi gereken ciddi metabolik bozukluk varlığı
 3. Sağlam ve beslenmeye uygun GİS varlığı
 4. Kısa süreli TPN düşünülen beslenme durumu iyi hastalar
 5. 8 cm’den daha kısa barsağı olan bebekler (uzun süreli tedaviyle de başarı yok)
 6. Kesin deserebre veya beyin ölümü gerçekleşmiş hastalar

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir