Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-2

 

Kadın/erkek oranı 1’dir. % 90-95’i arka orta hatta bulunur. Geri kalanı da ön orta hatta bulunur. Çünkü, buralardaki deri relatif olarak daha immobildir ve angülasyon vardır. Dışkının travmatizan etkisi buralarda daha fazla olur.

Olaylardan yine çoğunlukla düşük posalı yiyecekler ve konstipasyon sorumludur.

Akut ve kronik formları vardır. Akut formda yüzeyel bir yırtık vardır, ama çok ağrılıdır. Endürasyon ve ödem vardır. Ülser küçüktür. Dışkılamayı takiben damla tarzında kanama görülebilir. Medikal tedaviye iyi cevap verir.

Kronik formda ise, tekrarlayan travmalar sonucu genellikle derin, internal sfinktere kadar uzanan fissürler vardır. Muayene sırasında sıkı bir anal sfinkterin varlığı tespit edilir.

Defekasyon sırasında ağrı olur. Bu ağrı nedeniyle spazm ortaya çıkar ve rektum yukarı doğru çekilir. Bu angülasyonu daha da artırır. Böylece dışkının travmatize edici etkisi de artar. Hasta defekasyon yapmak istemez. Spazmın da sonucu ile konstipasyon olur ve sert dışkı daha çok travmaya  neden olur. Böylece kısır bir döngüye girilir ve hastalık ilerler.

Klinik tanı kolaydır. Glutealar ayrılınca fissür görülüp tanı konur.

Anal fissürler aynı zamanda bazı diğer sistemik hastalıklarla birlikte görülebilir. Bu açıdan dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu hastalıklar, oldukça önemlidir. Bize bu konuda yardımcı olan en önemli bulgu, hastanın genel kliniği ve fissürün atipik lokalizasyonudur (orta hatta olmayıp, multiple oluşu).

Bunların başlıcaları:

1. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı:    Fissürler birden fazladır ve orta hatta değildirler.

2. Epidermoid Ca: Anal fissür orta hatta olmayabilir.

3.Tüberküloz

4.Syphilis

5.Lösemik infiltrasyon

6.HİV

 

Tedavi:

Önce medikaltedavidenenir. Akut ve travmatik analfissürlerde etkiliolur. Fissür oluşumundaki kısır döngüyü ortadan kaldırmak, temel prensiptir. Bu nedenle hastaya analjezik verilir. Posalı yiyecekler, laksatifler ve sıcak oturma banyoları tavsiye edilir. Medikal tedavi başarılı olmazsa, cerrahi tedavi yapılır. Çeşitli cerrahi teknikler uygulanır. Bunlar içinde en çok tercih edileni subkutan sfinkterotomidir. LAA yandan internal sfinkter kesilir. Fissüre dokunulmaz, böylece dışkı pasajı kolaylaştırılır ve travmatik etkisi ortadan kalkar. Fissür 10-15 günde kendiliğinden iyileşir.

Ayrıca, fissürektomi ve GAA parmakla anal kanal dilatasyonu da yapılıp kontrolsüz şekilde adaleler yırtılabilir.

Sistemik hastalıklarla birlikte olan anal fissürlerde ise, öncelikle altta yatan patolojiye yönelik tedavi uygulanmalıdır.

Anal fissür ameliyatlarından birisi olan fissürotomi ise, çok eski bir tekniktir.

 

 

 

 

 

PERİANAL ABSELER

Anorektalabseler, sık görülürler. Sebep genellikle analbezlerdekienfeksiyondur. İntersfinkterik planda yayılır. En sık perianalbölgeye yerleşir. Ayrıca nadiren bartolin beziabsesi, enfekte sebase kist, pilonidal abse, prostatit gibi enfeksiyonlar da anorektal boşluklara ilerleyip abse oluşumuna neden olabilmektedir.

Anorektal abselerde sebebi bilinmeyen ateş olur. Iskiorektal ve perianal abselerde dışarıdan kırmızılık görülür. Rektal tuşede kistik kitle palpe edilebilir. Ayrıca hapşırma, öksürme ve oturma ile artan ağrı vardır.

 

AT NALI ABSESİ

Enfeksiyon posterior orta hattaki bir anal bezden yayılır. Iskiorektal fossaya geçer ve her iki tarafta, bilateral perianal şikayetlere neden olur.

 

SUPRALEVATÖR ABSE

Tanısı zor olduğundan, önem arzeder. Hastadaki tek bulgu, sebebi bilinmeyen ateştir. Vajinal ve rektal tuşede hassasiyet ve fluktuasyon veren bir kitle tespit edilebilir.

 

İNTERSFİNKTERİK ABSE

Rektum çevresinde künt bir ağrı vardır. Şişlik ve endürasyon tespit edilemez. Rektal tuşede yumuşak ve hassas bir kitle tespit edilebilir.

TEDAVİ

İnsizyon ve cerrahi drenaj yapılır. Parmakla abse içine girilip septalar yırtılır ve adjuvan antibiyotik, pansuman ve sıcak oturma banyoları verilir (10 gün).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir