Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-2

Ayrıca şiddetli ishal, fekal impaksiyon, radyasyon proktiti ve distal tümörler de inkontinans yapabilir.

Tanıiçin analmanometrive sfinkteriçin EMG faydalıdır. Endosonografide eksternalsfinkterleri görmek amacıyla yapılabilir.

Tanıya göre sfinkter mekanizması cerrahi olarak onarılır.

 

HEMOROİD

Üst anal kanalda vasküler dokulardan zengin, elastik lifler içeren yastıkçıklar vardır. Defekasyonda, ıkınma ile bu damarlı yapılar şişer ve anal kanal epitelinin travmaya uğramasını önlerler. Bu yapılara hemoroid adı verilir. Bu damarlı yapılar üç tane olup, saatin 3, 7 ve 11 hizasındadır. Yastık görevi yaparlar.

 

PATOGENEZ

Yastıkçıklara travma en önemli mekanizmadır. En önemli etkenler: Sert gaita, uzun süreli ıkınma, artmış abdominal basınç ve pelvik tabanın desteğinin yetersiz olmasıdır.

Az posalı ve sert kıvamlı yiyecekler sonucu konstipasyon ve sert kıvamlı gayta oluşur. Bunu atabilmek için hastanın her defasında şiddetli ıkınması gerekir. Bu da vasküler yapıların aşırı dolmasına neden olur. Sert kıvamdaki gayta pasaj sırasında mukozayı travmatize eder. Lamina propriada kanama olur ve bu parlak kırmızı renkte, gaita üzerinde görülebilir. Ayrıca bölgede hematomlar da meydana gelir. Bu durum sürekli olarak tekrarlarsa, anal yastık ve vasküler yapılar hasara uğrar. Analkanaldan prolabe olur. Başlangıçta bu prolapsus kendiliğinden redükte olabilirken, zamanlairredüktablolur ve hastanın bunu parmaklarıile yerine yerleştirmesigerekir. Stromayı oluşturan destek doku genişleyip uzar ve prolabe olan kısım devamlı kanar. Konstrükte sfinkterin dışına çıkan bu kısım strangüle olur. Damarlarda trombus gelişir ve ağrı ortaya çıkar. İnternal hemoroidlerde sıklıkla defekasyonu takiben görülen ağrısız ve parlak kırmızı renkte kanama vardır. Eğer prolabe olursa, anal bölgede ıslaklık hissi yapar. Vaka kronikleştikçe enflamasyon ve trombus nedeniyle ağrı ortaya çıkar. Rektal dolgunluk hissi, mukuslu akıntı yaparlar.

İNTERNAL HEMOROIDLERIN SINIFLANDIRILMASI

Tip 1. Sadece kanama yapar

Tip 2. Kanama, sarkma, spontan redükte olur

Tip 3. Kanama, sarkma, manüel redükte olur

Tip 4. Kanama, prolabe ve inkarsere, redükte olmaz. Kesin cerrahi endikasyondur.

Eksternal hemoroidler

İnferior rektal venlerin dilatasyonu sonucu oluşur. Genellikle asemptomatiktirler. Uzun süreli dilatasyon ve tekrarlayan tromboza bağlı büyürler. Tromboze olunca meydana gelen ağrı ile farkına varılır. Anemi, süpürasyon, ülserasyon ve strangülasyon, diğer olasıbulgulardır. Eksternal hemoroidler pektinat çizginin altında olurlar ve anoderm ile örtülüdürler.

İnternal hemoroidler pektinate çizginin üzerinde ve mukoza ile örtülü, zengin damarsal yapılardır. En önemlisemtomu dışkılamayıtakiben görülen kanamadır. Venöz dolaşım bozulunca ödem, arteriyel dolaşım bozulunca da gangren oluşur ve internal hemoroidi olan hasta ağrıdan şikayetçi olabilir. Perianal bölgede ıslaklık, irritasyon ve örtücü epitelde laserasyon olur.

Mikst hemoroidler

Bu iki tipin bir arada bulunmasına denir.

 

Tedavi:

1. Konservatif Tedavi: Hastaya posalı yiyecekler, laksatifler ve sıcak oturma banyoları önerilir. Acılı, baharatlı yiyecekler vazodilatasyon yaptığından diyetten çıkarılır.

2. Elastik ligasyon

3. Fotokoagülasyon

4. Skleroz

5. Kriyocerrahi ve koterleme

6. Eksizyonel hemoroidektomi: 3. ve 4. derece internal hemoroidler için

7. Trombektomi ve eksizyon Tromboze hemoroidlerde trombus çıkartılabilir, ama tekrarlama riski yüksek olduğundan GAA ve LAA hemoroidektomi yapılması tercih edilir. Pleksuslar tam çıkartılırsa, rekürrens olmaz.

 

Hemoroidlerde operatif tedavi endikasyonları şunlardır:

1. Internal hemorrhoid prolapsusu

2. Ağrı

3. Trombus ve kanama

4. Diğer anal malformasyonlarla birlikte görülen büyük hemoroidler

 

ANAL FİSSÜRLER

Anal fissürlerin üç komponenti vardır. Bunlar:

1. Hipertrofiye anal polip

2. Sentinel skin tag (deri çıkıntısı)

3. Ülser (fissür). Genellikle orta hastta bulunur. En sık posterior orta hatta görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir