Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-2

Orak hücreli anemi

Esansiyel trombositoz

Sıtma

Splenik arter veya ven trombozu

Otoimmün hastalıklar

Glomerulonefrit

SLE

Romatoid artrit

Sarkoidoz

Tümör veya kistler

Amiloidoz

Postsplenektomi

Dalak kistleri:

A. Parazitik: en sık ekinokokal kistler.

B. Parazitik olmayan

1. Primer (gerçek) kistler

 

• Konjenital (mezotelyal)

• Neoplastik (dermoid, epidermoid)

• Lenfanjiyom, hemanjiyom

2. Sekonder (yalancı) kistler

• Posttravmatik

• Dejeneratif (infarkt ?)

• Enflamatuar (abse

 

Dalak absesi:

Nadir görülür. Sistemik enfeksiyon varlığında (bakteryel endokardit), komşuluk yoluyla veya varolan bir lezyonun (hematom, infarkt) enfeksiyonu ile gelişebilir. Tanı ateş, lökositoz varlığı, genel durum bozukluğu ve sol üst kadranda dolgunluk ile düşünülür ve görüntülenme yöntemleri ile konulur. Tedavi splenektomidir, genel durum bozuksa perkütan drenaj denenebilir ancak kanama riski yüksektir.

Ektopik dalak:

Gezici dalak da denilir. Dalağın ligamentöz bağlantıları zayıf, pedikülü uzundur.

Splenik arter anevrizması:

Aort anevrizmaları çıkarılırsa en sık intraabdominal anevrizmadır. Kadınlarda daha sık görülür. Etyolojide multiparite, inflamasyon – özellikle pankreatit, portal HT ve fibröz displazi etkilidir. Tanı genelde insidental olarak konulur, sol üst kadranda direk grafide yüzük şeklinde kalsifikasyon görülebilir. Rüptür riski %2, hamile bayanlarda %90 kadardır. Tedavide onarım splenektomiye tercih edilir.

Splenektomi:

Açık veya laparoskopik olarak yapılabilir. Ameliyat öncesi hemofilus influenza ve polivalan pnömokok aşısı mutlaka bütün hastalara yaptırılmalıdır. Tercihan ameliyattan 15 gün önce yapılır, acilvakalarda ameliyattan hemen sonra yapılır; koruyuculuğu %80’dir. Ameliyat sırasında profilaktik olarak penisilin kullanılması postsplenektomi sepsisi büyük oranda önler.

Splenektomi komplikasyonları:

Akciğer sol bazalde atelektazi: en sık komplikasyonudur.

Komşu organ yaralanması, en sık mide büyük kurvatür ve pankreas kuyruğu.

Postoperatif kanama, genelde yetersiz hemostaza bağlıdır.

Subdiyafragmatik abse gelişebilir, özellikle dren kullanılması riski artırır.

Trombositoz: Bazen 1.000.000’u aşan trombositoz olabilir, antikoagülan tedavi gerekir.

Postsplenektomi sepsis: Çocukluk yaşlarında risk %50 kadar fakat özellikle retiküloendotelial sistem hastalığı için splenektomi yapılıyorsa risk daha fazladır. Erişkinlerde ve travmaiçin yapılanlarda risk %0.5-0.8, normalpopülasyona göre artmıştır (%0.01). Postoperatif nonspesifik bulgularla başlayıp tedavi edilmez ise hızlı ilerleyerek ölümle sonuçlanır. Önlenmesi tedaviden daha önemli. Tedavide yüksek doz antibiyotikler verilir. Bazı vakalar postoperatif 2 yıl içinde ortaya çıkabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNTESTİNAL TIKANMA

İntestinal tıkanıklıklar, cerrahi servislere yatan hastaların en az % 20 kadarını oluştururlar. GİS’in herhangi bir seviyesinde olabilir. Önemli olan erken tanı koyup, mümkün olan en az komplikasyonla uygun tedaviyi yapmaktır.

 

ETİYOLOJİ

Erişkinlerde intestinal obstrüksiyonun en sık nedenleri:

Postoperatif adezyonlar: (% 60-80),

Herniler: (% 15-20)

Malignansiler: (% 10-15). Ekstramural malignansiler intramurallere göre daha sık obstrüksiyona neden olurlar.

Kolonik obstrüksiyonun en sık nedeni kanserlerdir (% 60), onu % 15 ile divertikülit ve nadiren volvulus izler.

İntestinal tıkanıklıklar, genel olşarak 2 başlık altında incelenebilir.

1. MEKANİK OBSTRÜKSİYON

a. Lüminal obstrüksiyon

Mekonyum

İnvajinasyon

Safra taşları

Parazitler (askariazis), baryum, bezoar, fekalitler

b. Barsak duvarına ait lezyonlar

Konjenital: Atrezi, stenoz, duplikasyon, Meckel divertikülü

Travmatik

İnflamatuar: Rejyonel enterit, divertikülit, kronik ülseratif kolit

Neoplastik

Diğer: Striktürler, endometriozis

c. Barsak dışı lezyonlar

Adezyonlar ve bantlar

Fıtıklar, eviserasyon

Dış bası ve kitleler: Annüler pankreas, damarlar, abseler, tümör ve LAP.

d. Volvulus

 

2. YETERSİZ PROPULSİF AKTİVİTE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir