Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-2

Laboratuar

transaminaz artışı

lökositoz

bilirubin yükselmesi

alkalen fosfataz yüksekliği

Tanı:

CT ve USG

Serolojik testler %95 vakada pozitiftir
Amip tedavisi:

Metranidazol (ve diğer nitroimidazollar) dur. Metranidazol hem doku hem intestinal forma etkilidir.

Emetin: Metranidazole yanıtsız vakalarda emetin kullanılır (sadece doku formuna etkili).

PYOJENİK KARACİĞER APSESİ

Genellikle kolanjit sonucudur.

Apsede en sık bulunan mikroorganizmalar;

E. coli (en sık)

Klebsiella,

Anaeroblar,

Stafilokokus aureus

Streptokoklar

Klinik:

Ateş, titreme

Sağ üst kadran ağrısı

Anoreksia, bulantı

Kilo kaybı , sarılık

Hassas hepatomegali

Yüksek alkalen fosfataz

Tanı:

CT veya USG eşliğinde alınan aspirasyon

Tedavi:

external drenaj + antibiyotik
HEPATOSPLENİK KANDİDİAZİS

İmmün yetmezlikli kişilerde görülen dalak veya karaciğerde Candida albicans mantarı içeren granülomlardır.

Semptomlar:

Sebepsiz ateş,

Orofarengial kandida bulguları,

Sağ üst kadran ağrısı, hassasiyet

Tanı:

Karaciğer biyopsisi

USG-BT

Tedavi:

Sistemik amfoterisin-B

KARACİĞER KİSTLERİ

Soliter kistler

sıklıkla karaciğer sol lobunda

Asemptomatik ama infeksiyon, kanama ve yırtılma sonucu ağrı olabilir

 

Polikistik karaciğer hastalığı

değişik büyüklükte çok sayıda kist görülür

çoğu vakada asemptomatik

hastaların %50 kadarında böbrek kistleri vardır

 

Kist hidatik

Etken E. granulozis veya E.multilokülaris

Etkenin ağızdan alınıp portal sistemle karaciğere gelmesiyle oluşur.

Semptomlar

Bası semptomları (ağrı, sarılık)

Komplikasyon

Safra yollarına açılma (kolanjit tablosu, ürtiker)

Tanı

Karaciğer kist hidatiğinin güvenilir tanı yöntemi USG’dir.

Tedavi

Albendazol

USG eşliğinde drenaj veya cerrahi

 

Peliozis hepatitis

Karaciğerin kanla dolu kistleridir

Yırtılma sonucu öldürücü kanama olabilir.

İlerleyici hepatomegali ve karaciğer yetmezliği görülür

Etioloji:

Tüberküloz, androjen ve oral kontraseptif kullanımı, B.hansalae ile ilişkilidir

 

HEMOKROMATOZİS

Tanım

Otozomal ressesif kalıtsal bozukluktur

Karaciğer, kalp, pankreas ve diğer organlarda aşırı demir depolanması ile oluşur

Erkek/ kadın oranı=8/1

 

 

 

Klinik:

Kronik KC hastalığı, karın ağrısı

Hiperpigmentasyon

 Kalp iletim sistemi bozuklukları

 Endokrin yetmezlik (hipofiz yetmezliği, DM)

Testis ve eklem hastalıkları

Laboratuar:

Transferrin saturasyonu %50’den fazladır.

Serum demiri yüksektir.

Serum demir bağlama kapasitesi düşüktür.

Serum ferritini yüksektir ve tarama testi olarak kullanılır.

Tanı:

Kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konulur.

Karaciğer biyopsisinde hepatositler ve Kupfer hücrelerinde depolanmış demir görülür.

Hereditary hemochromatosis (HH)
  HFE-related (type 1)
    C282Y/C282Y
    C282Y/H63D
    Other HFE mutations
  Non-HFE-related
    Juvenile HH
       HJV—hemojuvelin (type 2a)
       HAMP—hepcidin (type 2b)
    TfR2-related HH (type 3)
    Ferroportin-related HH (type 4)
    African iron overload
Secondary iron overload
  Iron-loading anemias
  Parenteral iron overload
  Chronic liver disease
Miscellaneous
  Neonatal iron overload
  Aceruloplasminemia
  Congenital atransferrinemia

Tedavi:

tekrarlayan flebotomiler

GEBELİKTE KARACİĞER HASTALIĞI

Kolestaz:

gebeliğin son trimesterinde görülür

 kaşıntı ve sarılık görülür

benigndir; doğum sonrası tüm semptomlar kaybolur

 

Akut karaciğer yağlanması

 İlk hamileliğin son trimesterinde görülür

fulminan karaciğer yetmezliği ve toksemi ile birlikte olabilir

Prognoz kötüdür. Ama hemen doğum yaptırılırsa düzelebilir

BİLİRUBİN METABOLİZMASI

Bilirubin ve biliverdin bu pigmentlerdir. Eritrositlerin parçalanması ile oluşan Hemoglobin’in “Hem” kısmı önce hem oksijenaz enzimi ile biliverdin, karbonmonoksid ve demire çevrilmektedir.

Biliverdin daha sonra da bilirubine dönüşür. Oluşan bilirubin indirekt (suda çözünmeyen) bilirubindir. Albumine bağlı olarak karaciğer’e taşınır.

Karaciğer üstünde bulunan faktör Y ve faktör Z ye bağlanarak indirekt bilirubin karaciğer’e alınır. Bilirubin karaciğerde glukronil transferazla glukronillenir. Glukronillenmiş bilirubin suda çözünebilir. Buna direkt bilirubin denilmektedir. Direkt bilirubin daha sonra safra salgısına verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir