Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-1

Tedavi:

 Cerrahi tedavi gerektiğinde total gastrektomi tercih edilir.

 gastirt

 

MİDE KANSERİ

Siyahlarda beyazlara göre daha sık. İnsidans 60-70 yaşlarda zirveye ulaşır.

                                                  Mide Polipleri
Hiperplastik polip (en sık) %80- 85
Fundik polip %10
Adenomatöz polip %5
• Villöz adenom
• Tübüler adenom
Juvenil polipler
Inflamatuar polipler

 

Etyoloji:

Konserve, sebze, tuzlu soslar, tuzlu kurutulmuş balık tüketenlerde daha sık görülür. Bunlarda suçlanan etken nitritlerin varlığıdır. Tütsülenmiş gıdalar yine insidansı arttırır. Tütsülenmiş gıdalardaki 3,4-benzopiren yüksek oranda karsinojendir.

Taze meyve ve sebzeler, C vitamini ve hayvani yağlı gıdalar mide kanserine karşı koruyucudur.

Kan grubu A olanlarda mide kanseri daha sık görülmektedir (0 grubuna göre 1.2 kat daha fazla).

Predispozan faktörler:

2 cm den büyük adenomatöz polip varlığı

Pernisiyöz anemi ve aklorhidri varlığı

Atrofik gastrit varlığı

H. Pilori enfeksiyonu (%100 taşıyıcılıkta risk 6 kat).

Aile hikayesi pozitifliği

Aflatoksin

Intestinal metaplazi varlığı (Pernisyoz anemili hastalarda)

Parsiyel gastrektomi sonrası gastrik güdükte karsinom gelişme olasılığı artar.

Patoloji:

Mide kanserlerinin tümü in situ kanser olarak başlar. Daha sonra giderek derin tabakaları tutar.

Erken mide Kanseri: Burada kanser sadece mukoza ve submukozaya sınırlıdır.

Erken Mide Kanserinin Özellikleri

Erken mide kanseri kavramı; tümörün derinli­ği ile ilgili bilgi verir.

Derinliği mukoza veya submukoza ile sınırlı, muskularis propriaya ulaşmamış invaziv kan­serlerdir

Büyüklükleri değişkendir. Çapları çok büyük olabilir.

Perigastrik lenf nodlarına ve uzak organlara metastaz yapabilir, bu bir insitü kanser değildir, invaziv bir kanserdir. Elbette bazal membranı aşmıştır. Bölgesel lenf bezleri ve uzak organlara me­tastaz yapabilir.

Makroskopisi, mikroskopisi ve lokalizasyonu ileri evre mide kanserine benzer.

Rezeke edilmezse ileri evrelere dönüşebilir.

Prognozu çok iyi olup tedavi sonrası 5 yıllık survi %90-95 dir.

Tedavisinde total veya subtotal gastrektomi ile birlikte lenf diseksiyonu yapılır.

pangozu

Mide Kanserleri için Lauren-WH0 Sınıflandırması
Epitelyal Tümörler Non Epitelyal Tümörler
İntraepitelyal neoplazi: Adenom Leiomiyoma
Adenokarsinom (diffuz&intestinal tip) Schwannoma
  • Papiller adeno ca
Granüler hücreli tümör
  • Tübüler adeno ca
Leiomiyosarkom
  • Müsinoz adeno ca
GIST*/ benign-malign
  • Taşlı yüzük hücreli ca
Kaposi sarkomu
  • Undiferansiye ca
Diğer tümörler
  • Adenoskuamoz ca
Malign lento malar
Küçük hücreli kanser
Karsinoid tümör
* GIST: Gastrointestinal stromal tümör

 

Taşlı Yüzük Hücreli Kanser ( Linitis Plastika)

Diffüz tipte karsinomların (taşlı yüzük hücreli)çoğunun nöroendokrin diferansiasyon geçirdikleri, müküs yapımı dışında arginofil granüleri içerdikleri ve değişik polipeptit hormonlar salgıladıkları gösterilmiştir.

taşlı yüzük hücre

 

Nöroendokrin diferansiasyonu gösteren bir diğer bulgu da kromogranin A immünoaktivitesidir.Bu tip tümörler daha agresif gidişli olup, periton implantı yaparlar.

Diffüz tipte karsinomların (taşlı yüzük hücreli) kadınlarda overe implantasyon sonucu Krukenberg tümörü, rektouterin fossaya implantasyon sonucu da Blummer rafina yol açarlar.

İntestinal Tıp ve Diffüz Tip Mide Kanseri Karşılaştırması
İntestinal TipNeoplastik gland (tubulus) yapıları oluşturur. Difüz TipMukus içeren, gland oluşturmayan, bazen taşlı yüzük görünümlü olan, infiltratif büyüme paterni gösteren hücreler vardır.
50 yaş sonrası sıktır Daha genç yaşlarda olur.
Erkeklerde sık görülür. Her iki cinsi eşit tutar
HP, Kronik atrofik gastrit ve intestinal metaplazi ile birliktelik sıktır. HP, Kronik gastrit ve intestinal metaplaziye ile bir­liktelik yoktur.
Endemik bölgelerde diffuz tipten 3-4 kez daha sıktır Endemik bölge dağılımı yoktur
Kalıtsal değildir. Kalıtsal olabilir, (E-cadherin kalıtsal mutasyonu)

 

Mide Kanseri Metastazları

Mide Karsinomu ayrıca lenfatik yolla, perigastrik, iliak, splenik, pankreatik lenf nodlarına, ileri evrede torasik duktus yoluile supraklavikülerlenf noduna metastaz yapabilirler.(Virchow lenf nodu). Hematojen yolla en sık karaciğerde metastaz gelişir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir