Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-1

            Th8 seviyesinde orta hattın sağında bulunur. İçinden vena cava inferior ve sağ frenik sinir geçer.

Özefagial Hiatus

            Th10 seviyesinde orta hattın solunda bulunur. İçinden özefagus ve vagal sinir geçer.

Aortik Hiatus

            Th12 seviyesinde, diafragma kruslarının arasında bulunur. İçinden aorta, azigos veni, duktus torasikus geçer.

aortik hiatus

DİAFRAGMANIN KONJENİTAL HASTALIKLARI

KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİSİ (KDH)

konjintal diyafg

Bu defektler fetal hayatın 8-10. haftalarında torakal ve abdominal kavitelerin ayrılmasındaki yetersizlik sonucu oluşur.

 

1. Bochdalek hernisi:

En sık görülen tiptir ve diyafragmanın posterolateral bölgesindedir.

Posterolateral defektle­rin %80’i soldadır. İnt­rauterin (İU) dönemde gelişen herniasyon akciğer hipoplazisine neden olur.

2. Morgagni hernisi:

Defekt diyafragmanın önünde ve retrosternal bölgesindedir. Morgagni hernisi Larrey aralığından diyafragmatik krusların sternal ve kostal elementlerinin gelişmemesi nedeniyle oluşur ve sıklığı %5 olarak bildirilmektedir.yenidoğanda çoğunlukla bulgu vermez ve ileri yaşlara kadar tanı konamayabilir.

Tanı:

Doğumdan itibaren bebekte belirgin respiratuar distres, hipoksemi, asidoz, pulmoner hipertansiyon ve buna bağlı persistan fetal dolaşıma neden olur.

Bu klinik bulgulara ek olarak karnın çökük olması (skafoid abdomen) tanıya yaklaştırır.

Dinlemekle etkilenen tarafta solunum sesleri azalmıştır ve  AC grafisinde barsakların toraks içinde ve mediastinal yapıların karşı tarafa şift yaptığı görülür.

Mekanik ventilasyon ve esktrakorporial membran oksijenasyonu (ECMO) da dahil yoğun solunum desteği hayatta kalmayı artırmıştır.

Agresif tedaviye karşın mortalite % 50 gibi yüksek olabilir. Kesin tedavi cerrahidir.

mebran ok

ÖSOFAGEAL HİATAL HERNİLER

Üç tip ösofageal hiatal herni saptanmıştır:

Tip I- Sliding (kayıcı) herni:

Kardianın yukarıya doğru, posterior mediastene doğru yer değiştirmesi ile karakterizedir. Reflü ile komplike olur. Genellikle ileri yaşlarda görülür ve tedavi gerektirmez.

 

Tip II- Rolling (paraösofageal) herni:

Kardianın etrafındaki gastrik fundusun yukarıya doğru yer değiştirmesi ile karakterizedir.

Paraösofageal hernisi olan hastaların 1/3’ünde gastrik mukozanın iskemik ülserasyonu sonucu kanama ve hematemez daha sık görülür. Paraösofagealherniler, boyutları ne olursa olsun cerrahi olarak tedavi edilmektedirler

 

Tip III

Mikst hiatal herniler (sliding + rolling): Hem gastrik kardia hem de fundusun yukarı doğru yer değiştirmesi ile gelişir.

mikst hiatal

Tanı:

Hasta ayakta iken çekilen AC grafisinde kalp gölgesi arkasında hava-sıvı seviyesi görülmesi paraösofageal hiatal herniyi düşündürür. BA’lu grafi ile paraösofageal hernileri tanımak daha kolaydır. Çünkü sliding herniler spontan redükte olur.

 

 

MİDE HASTALIKLARI

KRONİK A TİPİ GASTRİT

Fundus ve korpus tutulur, antrum korunmuştur

             Parietal hücre antikorları, serum gastrin seviyesinde yükseklik

Pernisiyöz anemi varlığı

Hipo veya aklorhidri

 Hipotiroidi, diabetes mellitus ve vitiligo ile beraberlik

 

KRONİK B TİPİ GASTRİT

Antrumu tutar .

           En sık etken H. pylori

İnflamasyon yüzeyel

            Artmış asit düzeyi : H.pilori antral tutulum yaptığında burada bulunan somatostatin salgılıyan hücreler fonksiyon dışı kalır. Buna bağlı gastrin ve asit artar.

En sık duodenal ülser eşlik eder

MALT tipi gastrik  lenfomalarla ile ilişkilidir.

 

HİPERTROFİK GASTRİT (Dev hipertofik Gastrit)

Tanım:

            Menetrier hastalığıdır. TGF fazla yapımına bağlıdır. Mide rugaları hipertrofiktir. Aşırı sekresyon ile karakterizedir.

Klinik:

Mideden protein kaybı, periferal ödem, kilo kaybı ve karın ağrısı

Menetrier hastalığı lenfoma, amiloidoz, gastrinoma ve infiltratif adenokarsinomla karışır. Ayırıcı tanısının yapılması gerekir.

Tanı

Endoskopi ve biyopsi yapılır

hipertofik gast

Patoloji

mide mukus hücreleri hiperplastik inflamatuar hücreler bulunur

mukozal kıvrımlar artar. Ciddi hipoproteinemi yapabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir