Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-1

Disfajide ilk yapılacak tetkik Ba lu ozefagus grafisidir. Bu tetkikle kanser-motilite bozukluğu ayrımı yapılır. Kanser görümü varsa, endoskopik biopsi alınıp histopatalojik tanı konur.

disfajide

Evreleme: Endosonografi / PET-CT

evreleme a

Stage 0 (Karsinoma in Situ)

Stage I: Bazal membranı aşan kanser

Stage IIA: Kas tabakası invazyonu

Stage IIB: Kas tabakası invasyonu ve lenf nodu +

Stage III: Kanser özefagus dışına yayılmış ve lenf nodu +

Stage IV: Distal lenf nodu ve uzak organ tutulumu

Tedavide

cerrahi-Radyoterapi tadavisidir.

İn-operabilite Kriterleri:

Rekürren sinir paralizisi

Horner sendromu

Ösafago-trakeal fistül

Diafram paralizisi

Sürekli spinal ağrı

            Malign plevral effüzyon

 

ÖZEFAGUSUN MOTOR HASTALIKLARI

Diffüz özefagus spazmı (DES)

Klinik

Diffüz ösofageal spazmda sternum arkasında ağrı ve disfaji en önemli semptomlardır. Ağrı daha önemli bir semptomdur,

            Temelde ösofagus gövdesinin hastalığıdır.

% 50 vakada radyolojik olarak basit bir daralma, segmenter spazm

Tanıda

ösofagus motilite-basınç çalışmaları önemlidir

Tedavide

uzatılmış ösofagomyotomi yapılır

öso

AKALAZYA

Patoloji:

Akut özafagus sfinkterinde relaksasyon olmaması durumudur.

Auerbach plexusundaki ganglion hücrelerinin kaybı ve denervasyonundan (NO ve VIP kaybı) kaynaklanır

           En sık rastlanan motilite bozukluğudur

 

Sekonder akalazya sebepleri;

 B1 (tiamin) eksikliği

Enfeksiyon (Chagas etkeni T.cruzi)

Travma

Malignite

Funduplikasyon

Vagatomi

 

 

Akalazya komplikasyonları:

Kandida özefajit (en sık)

Anemi

            Aspirasyon pnömonisi (en sık ölüm nedeni)

Kilo kaybı

Malignite (en sık squamöz hücreli Ca)

Klinik

Paradoksal disfaji

Tanıda

manometri yapılır. Basıncın 26 mmHg üzerinde çıkması akla akalazyayı getirmelidir.

 Akalazyadaki manometrik özellikler:

Alt özefagus sfinkterinin yetersiz releksasyonu (<%75)

Özefagusta peristaltizm olmaması

Alt ösefagus sfinkter basıncı artmıştır

 alt öso

Tedavi:

Medikal Tedavi

Nifedipin

Nitrogliserin

Mekanik veya pnömatik dilatasyon (en iyi tedavi)

Cerrahi tedavi

Heller myotomi + Nissen fundoplikasyonu

ÖZEFAGUSUN DİĞER HASTALIKLARI

Zenker divertikülü:

Özellikler:

Krikofarinjiyal bölge üzerinde mukozal bir girintidir. Pulsiyon divertikülüdür.
Klinik:

Zenker divertikülü olanlarda en sık rastlanan semptom yiyeceklerin üst ösofagusta takılma hissidir. Ağız kokusu ve disfaji oluşturabilir.

 

Tanı :

Radyolojik tetkik ile tanı konur. Ba’lu grafi mutlaka çekilmelidir.

ba'lu

Traksiyon divertiküller

orta bölgede tüberküloz gibi komşu bir inflamatuar proçesese sekonder

 Epifrenik divertikül:

Alt ösafagus sfinkterinin sağında yerleşir.

Pulsiyon tipi divertiküllerdir.

Genellikle tedevi gerektirmez.

İnfeksiyonlar

            Kandida özafajiti (en sık infeksiyon)   

HSV

CMV infeksiyon

 

Özefagus yanıkları

Etiyoloji:

Kostik ajanların içilmesi

Tanı

Acil endoskopi yapılır

Tedavi:

steroidler ve geniş spektrumlu antibiyotik

Geç dönem sekeli

özefagus darlığı ve özefagus karsinomu

 

İlaca bağlı özefajit

Aspirin, NSAİİ

Potasyum klorid tabletleri

Demir preperatları

Kinidin ve bazı antibiyotikler

Doksisiklin (en fazla özefajit yapan ilaç)

Bifosfonat

Eozinofilik Özefajit

Özefagus epitelinin eozinofil infitrasyonu ile karakterizedir. Kusma, eğigastrik ağrı, disfaji ile prezente olur. Hastaların çoğu erkek çocuklardır.

Ortalama tanı yaşı 7 dir.Hastaların çoğu atopik, besin alerjisi , eozinofilisi ve IgE yüksekliği  olan çocuklardır.

Tedavide alerjik besinden korunmak, sistemik steroid, lokotrien blokerleri (montelukast), anti–interleukin 5 (anti–IL-5) antikoru (mepolizumab) kullanılır.

eozonofil

Özefagus Perforasyonu

Etiyoloji:

En çok İatrojenik (%75) görülür. (Endoskopi )

Mediastit oluşturup ölüm

Klinik

            İşlem sonrası goğüs ağrısı

 

Tanı:

Pnomomediasten için Akc Rx çekilir. Göstermiyorsa BT yapılır.

Tedavi

            Cerrahi

 özofa

DİAFRAGMA AÇIKLIKLARI

Kaval hiatus

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir