Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-1

Heartburn (=Pirozis) en sık semptom

Tanı:

Gastro ösefagial reflüyü göstermede en iyi tanı yöntemi 24 saat ösafagial pH ölçümüdür.

Reflüde hemen endoskopi yapmaya gerek yoktur. Alarm semptomları (zayıflama, PPI yanıtsızlığı gibi.) varlığı Endoskopi kesin şarttır.

 

Komplikasyonlar

Benign özefagus darlığı

Özefagus ülseri : Primer semptomu şiddetli ve devamlı ağrıdır

Larinjit

Pulmoner aspirasyon

 Barret özefagus : özefagusun normal squamöz epiteli yerine silendirik epitelin geçmesi halidir.Premaligndir. Özefagus Karsinom riski 40 kez artar.

Demir eksikliği anemisi

reflü

 

barret

Tedavi

             kilo: verilir; yatak başını yükseltilir

 alkol, nikotin, kafein, yağdan kaçınılır

H2 reseptör antagonistleri

 PPI (Uzun süre kullanımda kalça kırığı riski artar)

             cerrahi (Nissen fundiplikasyonu) (Genç hastalarda, yüksek doz ve uzun süre PPI kullanımına alternatif)

Barret zemininde displazi gelişen hastalarda radyoferekans dalga elektrokoter (HALO), laser fotodinamik terapi ile  endoskopik ablasyon yapılır. Yüksek doz PPI ile özefagus PH ının normalize edilmesi normal epitelin geri dönmesini sağlar.

NOT:

Sisaprid- Renzaprid (5HT3 antagonisti+D2 antagonisti, 5HT4 agonisti)

Gastrokinetik ve antiemetik etkisi vardır.

Alt özefagus sfinkter basıncını arttırırlar. Uzun QT sendromu oluşturmaktadır. Ani ölümlerde yol açması nedeniyle kullanılamaz.

 

NOT:

Pierre Robin syndrome mikrognati ve yarak damakla seyreder. Dil normal büyüklükte olmasına rağmen çene küçük olduğundan hava yolu tıkanması görülür. Prone poziston semptomları azaltır. Tedavi cerrahidir.

pier robin

ALT ÖZEFAGUS SFINKTER BASINCINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Alt Özefagus Sfinkter Basıncını Artıranlar Alt Özefagus Sfinkter Basıncını Azaltanlar
α mimetikler α blokerler
β blokerler β mimetikler
Gastrin CCK
Motilin Östrojen
Bombesin Progesteron
Enkefalin Glukagon
Substans P Somatostatin
Antasidler Sekretin
Kolinerjikler Gastrik inhibitör peptid
Domperidon VİP
Metaklopramid Nöropeptid Y
PGF2 Antikolinerjikler
Barbitüratlar
Ca kanal blokerleri
Kafein
Diazepam
Dopamin
Meperidin
Teofilin
PGE1, PGE2
Nane, çikolata, kahve, alkol, yağlar

 

 

ÖZEFAGUSUN OBSTRÜKTİF BOZUKLUKLARI

Plummer Winson (Peterson-Kelly) sendromu

Demir eksikliği anemisi
Ağız mukoasında atrofi
Disfaji (sideropenik)

Özafageal web (özefagusun proximalinde krikofaringeal kasın hemen altındadır)

Kaşık tırnak

Özafageal kanser görülebilir

halka 1

 

Halka

Schatzki halkası- çoğunlukla squamokolumnar bileşkededir

halka 2

ÖZEFAGUS NEOPLAZMLARI

Özefagusun benign tümörleri:

-Leiomyom (en sık benign tümörü)

-Polip

-Hemanjiom

-Lipomalar

-Fibromalar

-Papillomalar

-Adenom

 

Leiomyom:

Özellikler

Genç yaşta görülür, orta alt özefagus’ta sıktır.

Ayrıca eksofitik büyür. En önemli semptom disfajidir.

 

Tanı

Ba ozefagus grafisi ve endoskopi ile konulur. Submukozal olduğundan lezyonlardan biyopsi yapılması gereksizdir.

Endoskopik USG leiomiyomu, LMS den ayırt etmede oldukça yararlıdır.

usg

Tedavi

Cerrahide enükleasyon yapılır.

 

Özefagus kanseri:

6-7. dekadda sıkça görülür.

Özellikle doğuda yaşayanlar risk altındadır.

            En sık squamöz Cell Ca görülür ve orta 1/3 kısımda yerleşir.

Tipik kliniği disfaji ve odinofajidir.

Squamöz tip en sık annüler ya da infiltratif tiptedir.

Özofagus Skuamoz Kanserinde Risk Faktöleri
Diyet Faktörü–    Vitamin eksiklikleri(A, C, Riboflavin, Tiamin,-    Eser element eksiklikleri (çinko, molibden)-    Besinlerin mantar kontaminasyonu-    Nitrit ve Nitrozamin içeriği yüksek gıdalar-    Betel çiğnemek-    Aşırı sıcak gıda tüketimi (çay-pilav)Yaşam Tarzı–    Alkol-    Sigara (PSA* hidrokarbonlar)-    Şehir havası Genetik Predispozisyon–    Uzun süreli Celiac hast.-    Ektodermal displazi-    Epidermolizis bülloza-    Palmar ve plantar Tylozis (%100)-    Genetik (ırksal) faktörler-    ObeziteÖzofagus Hastalıkları–    Uzun süreli özofajit-    Akalazya-    Pulummer – Vinson sendromu

TANI:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir