Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-1

Metastazlar en sık karaciğer olur .Kemik akciğer ve beyinde tutulabilir.

Yayılım en sık lenfojen yolla olur.

Tanı:

Baryumlu kolon grafisi

 Endoskopik görüntüleme ile biopsi alınması ile olur.(Kesin tanı)

Evreleme

            BT ile yapılır.

Aster Coller (Modifiye Dukes) Evreleme Sistemi
Evre A    : Tümör mukozada sınırlıEvre B1:  Tümör derinliği muskularis propriaya ulaşmış, lenf nodu negatifEvre B2:  Tümör derinliği muskularis propriayı aşmış, lenf nodu negatifEvre C1:  Tümör derinliği muskularis propriaya ulaşmış, lenf nodu pozitifEvre C2:  Tümör derinliği muskularis propriayı aşmış, lenf nodu pozitifEvre D   :  Tümör uzak metastaz yapmış

kolon kanseri

Tedavi:

Tümörün çıkartılması ve kemoterapidir. (5-FU ve irinotekan)

Cetuximab, EGFR(Epidermal Growth Faktor Reseptörü) antikorudur. Metastatik kolon kanserinde irinotekan rejimine eklenebilir.

CEA post-op takip için kulanılır.

Korunma:

            40 yaşından başlayarak, her yıl rektal muayene ve gaitada gizli kan .

50 yaş ve sonrasında her 5 yılda bir fleksibl sigmoidoskopi önerilmektedir.

 

Predictors of Poor Outcome Following Total Surgical Resection of Colorectal Cancer
Tumor spread to regional lymph nodes
Number of regional lymph nodes involved
Tumor penetration through the bowel wall
Poorly differentiated histology
Perforation
Tumor adherence to adjacent organs
Venous invasion
Preoperative elevation of CEA titer (>5.0 ng/mL)
Aneuploidy
Specific chromosomal deletion (e.g., allelic loss on chromosome 18q)

 

NOT:

İrinotekan Topoizomeraz I inhibitörüdür.

VOLVULUS

Volvulus bir organ veya pedikülün kendi etrafında dönmesi sonrası gelişir. Barsaklar ve kolonda obstrüksiyon tablosu ile ortaya çıkar.

%80 sigmoid volvulus olarak görülür. Erkekler, yaşlılar ve mental retarde olanlarda sıktır.

Etyoloji:

Uzun ve redundan sigmoid, geniş ve rahat hareket eden sigmoid mezenteri, kolonun etrafında dönebileceği sabit bir bağlantı varlığı.

Klinik:

Hastalar artan karın distansiyonu, gaz-gaita çıkaramama nedeni ile başvururlar.

Tanı:

Abdomende asimetrik distansiyon gelişir, timpanizm vardır. Direk karın grafisinde kahve çekirdeği manzarası görülür.

Tedavi:

Sigmoidoskopik dekompresyon denenebilir. Gerekirse acil operatif detorsiyon ve sigmoid rezeksiyon ve/veya kolostomi yapılabilir.

sigmoit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir