Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-1

 

Tükrük Bezi Tümörleri

Benign Malign
Pleomorfik adenom (miks tm) %50 Mukoepidermoid karsinom %15
Wartin tümörü (papiller kistadenoma lenfomatozum) %5-10 Adenokarsinom NOS %10
Onkositom %1 Asinus hücreli karsinom %5
Diğer adenomlar; basal hücreli ve kanaliküler %5-10 Adenoid kistik karsinom %5
Duktal papillomlar Malign miks tümör %3-5

 

Özellikleri:

TB tümörlerinin %65-80’i parotisten, %10’u submandibüler glanddan geri kalanlar minör TB’lerinden çıkar.

Parotis tümörleri büyük olasılıkla (%70-80) benign (%30 malign), submandibuler tümörler %60 benign (%40 malign) ve minör TB tümörlerinin %50 si beningdir (%50 malign).

 sıklıkla 6-7.dekat tümörleridir. Sonuçta submandibular tümörlere hızla tanı konulmalıdır.

 

Miks tümör (pleomorfik adenom)

TB’lerinin en sık tümörüdür. Benign seyirli, yavaş büyür ve kapsüllüdür. Sıklıkla 5 cm.nin altındadır. Sıklıkla yüzeyel parotiste, ağrısız şişlik olarak görülür.

Kolayca çıkarılır (fasiyal sinire dikkat edilerek), %10 nüks gelişebilir. Sıklıkla 30-50 yaş arası izlenir.

 Histolojik yapı çok komponentlidir, miksoid stroma, kondroid görünümlü alanlar ve duktus epitelinin farklı differansiasyon alanları görülür. Displazi ve yüksek mitoz içermez.

 

Tedavi

cerrahi eksizyon.

warthin tümör

Warthin tümör (papiller kistadenolenfomatozum)

parotis glandında görülen, yüzeyel glanddan kaynaklanan, 2-5 cm çaplı, kapsüllü, benign tümördür.

Erkeklerde anlamlı oranda daha sıktır ve 5-7. dekatta izlenir. %10 multifokal ve %10 bilateraldir. Sigara kullanımı bu tümörün gelişme riskini arttırır.

%2-10 nüks ve çok ender malignleşme(NHL)  potansiyeli bulunur.

 

Mukoepidermoid karsinom

TB’lerinin en sık izlenen malign tümörüdür (%15). 20 yaş altı primer tükrük bezi tümörlerinin de en sık görülen tipidir.

Mukoepidermoid karsinom’ların %60-70’i Parotisden kaynaklanır. TB’de radyasyona bağlı olarak en sık gelişen neoplazmdır.

Düşük grade lezyonlar belirgin glandüler yapı oluşturma ve büyük miktarda musin yapma özelliğindedirler.

Yüksek grade lezyonlarda müsin azalır ve solid-skuamöz alanlar artar; ayrıca klinik tabloya sıklıkla ağrı ve fasiyal sinir paralizisi eklenir.

 

Adenoid kistik karsinom

parotis harici tükrük bezlerinin en sık malign tümörüdür, özellikle minör tükrük bezi kaynaklıdır.

Üst solunum sistemindende köken alabilir. Lokal nüksü sıklıkla izlenen çok infiltratif bir tümördür. Özellikle perinöral invazyon oluşturması ile tanınır, bu nedenle çok ağrılı tükrük bezi kitleleri yapar. Kemik, karaciğer ve beyin metastazı oluşturur, 5 yıllık yaşam %60 civarındadır.

 

AKUT ÜST GİS KANAMASI

Özellikler

            En sık rastlanan gastrointestinal acil durumdur

            ÜGK en sık prezentasyon semptomu melena veya hematemezdir(kahve telvesi)

Melana için üst GIS ten 50-100 ml kanama gerekirken,  hematokezya için 1000 ml kan gerekir. Hematokezya genelde alt GIS kanamasını gösterirken, şiddetli ÜGK hematokezyaların % 10 undan sorumludur.

ÜGK larının % 80’i kendiliğinden durur.

En sık neden peptik ülserdir.

Çocuklarda en sık üst gis kanaması nedeni ösefagus varisleridir

Nedenleri

            Duodenal ülser %40 (en sık)

            Diffüz eroziv gastrit (NSAI bağımlı) %15-20

Gastrik ülser %10-20

Özefago gastrik varisler %10

Mallory Weiss yırtıkları %5-10

Gastrik neoplaziler %5

 

 Tedavide;

iv. yol açılması

Hastanın durumunun değerlendirilmesi

 Kan testleri yapılır . Resusitasyonda gerekli kan veya solüsyonlar verilir

Endoskopi yeterli resusitasyon sonrası ilk yapılması gerekli işlemdir. Endoskopiden önce 250 mg eritromisin (IV)  gastrik boşalma hızını arttırarak pıhtının temizlenmesine ve endoskopik muayinenin kalitesinin artmasını sağlar.

Endoskopi ile %80 neden saptanabilir. Endoskopide tanının yanında tedavide gerçekleştirilir.

İV proton pompa inhibitörü endoskopik tedaviden sonra yüksek riskli hastalarda (kanayan damar, görülen aktif kanama) tekrar kanama riskini azaltır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir