Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-1

 

 

 

 

 

 

KOLON HASTALIKLARI

KOLON DİVERTİKÜLLERİ

 

Tanım

Kolonda en sık görülen divertiküller psödodivertiküllerdir. En sık sigmoid kolonda görülür.

60 yaş üzerinde bireylerin % 50’sinde görülür.

Az lifli diet en önemli etyolojik nedendir

Çoğu kez asemptomatiktir.

Komplikasyonları

 

Divertikülit (%25)

Tanım

Divertikülün, mikroperforasyon ve sızdırmasına bağlı gelişen inflamasyondur.

Semptomlar

Sol alt kadran ağrısı, ateş

Labaratuar:

lokositoz,

Tanı:

BT ile tanı konur.

 

Komplikasyonlar:

Mesaneye veya vajene fistül olabilir.

diverteküller

Tedavi

Antibiotikler, IV sıvı ve bağırsak istirahatı

En sık metranidazol ve siprofloksasin kullanılır.

 

 Kanama (%20-25)

Tanım

Divertikülün tabanında bulunan arterin erode olması sonucu kanamadır.

Semptomlar    

Ağrısız rektal kanama

Tanı

Klinik

Tedavi

Vakaların çoğunda sadece destek tedbirler ile kanama spontan durur. Destek tedavi ile durmazsa anjio yapılır. Anjio sırasında vazokontraktör madeler kanayan vaskuler yatağa verilerek kanama kontrol altına alınmaya çalışılır.

 

HİRSCHSPRUNG HASTALIĞI

Tanım

Kongenital bir megakolon nedenidir. En sık rekto-sigmoid bölgede görülür.

Canlı doğumların 5000’de 1’inde görülür.

Erkeklerde daha sıktır.  Genellikle sporadik

Dominant ve resesif kalıtım paternli formları var. RET signal yolunda ve endotelin tip B reseptör yolunda defektler bildirilmiş.

 Nöral krest hücrelerinin inkomplet kaudal migrasyonu nedeniyle olur.

Sinir hücresiz kalın bağırsak segmentinde obstrüksiyon; üst kısımlarda dilatasyon olur.

Semtom

            Yenidoğan döneminden beri kabızlık

Fizik muayine

rektumda gaita yoktur.

Tanı

Rektum biopsisinde ganglion hücreleri yoktur.

 

Komplikasyon

            Enterokolit ( En mortal )

Tedavi

cerrahidir.

 

 

 

 

 

İNVAJİNASYON

18 ayın altındaki çocuklarda en sık ileus sebebidir.

En sık ileoçekal bölgede oluşur. Erkek bebeklerde daha sık görülür.

Predispozan faktörler;

% 85 vakada idiyopatik

Polipler

Meckel divertikülü

Henoch Schönlein purpurası

Lenfomalar: 6 yaşın üzerinde, en sık neden lenfomadır.

Lipomalar

Parazitler

Yabancı cisimler

Semptomlar:

Kolik tarzında ağrı, çilek jölesi rektal kanama ve sağ alt kadranda sucuk şeklinde kitle oluşur.

Tanısı

USG ve Baryumlu grafi ile konur.

Tedavide

Baryum reduksiyon, gerekirse cerrahidir.

 

baryum

 

 

 baryum 1

ANJİODİSPLAZİ

Genelde 60 yaş üzerinde görülen damarsal anomalilerdir. Çekum ve çıkan kolonda gözlenir.

Semptomlar:

Çoğu asemptomatiktir. Bazen rektal kanama yaparlar. Çoğu zaman gizli kanama ve anemi oluştururlar.

Tanı

kolonoskopi ve anjiografi ile konur.

Tedavi :

Kolonoskopi sırasında kanama, lazer veya koter ile tedavi edilebilir.

Anjiografi ile embolizasyon

            Tekrarlayıcı kanamada sağ kolon rezeksiyonu gerekebilir.

            Tranexamik asid veya aminokaproik asid (Anti-fibrinolitik)-Östrojen

KOLON BENİGN TÜMÖRLER

Tanım

Kolonun en sık görülen selim lezyonu hiperplastik poliptir.

           adenomatöz polipler: adenokarsinom öncüsüdürler

 risk : >2 cm poliplerde,villöz poliplerde ve sapsız polipte daha yüksektir.

benign

 

Klinikte:

mikroskopik ve makroskobik rektal kanamalar

büyük polipler tıkanmaya neden olarak karında kramp yapabilirler.

Tanı:

Çift kontraslı grafiler ve kolonoskopi iledir.

Tedavi:

Saplı ise polipektomi ; sapsız ise cerrahi eksizyon

KOLON POLİPLERİ

polip

 

polip 1

Jüvenil Polip:

 Retansiyon polipi de denir. Genellikle çocukluk yaşlarında sık görülür.

 Malign potansiyel taşımaz.

Bu nedenle geniş cerrahi girişimlere gerek yoktur.

Jeneralize juvenil polipozis ile birlikte hiperpigmentasyon, alopesi ve onkodistrofi de varsa, buna Cronkheit-Canada Sendromu denir.

 

Tübüler Adenom:

 Kolonda en sık görülen neoplazmdır, poliplerin %85’i.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir