Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-1

Kronik granülomatöz bir hastalıktır.

Th1 den salınan INF gama, monositer kökenli IL-1 ve TNF gibi pro-inflamatuar sitokinler artmıştır.

Ağızdan anüse tüm gastrointestinal sistemi tutabilir.

En sık ileokolik tutulumdur.

Anti–Saccharomyces cerevisiae (ASCA) antikorlar hastaların % 55 inde var.

Semptomlar

 Diare, karın ağrısı ve kilo kaybıdır.

             Kolon tutulumlarında kanlı diare görülebilir.

Akut ileit yaparak apandisiti taklit eder.

             Perianal fissur

Segmental tutulum gösterir (Skip lezyonlar).

 Radyolojide:

Kaldırım taşı görünümü

İp belirtisi (lümen daralması) (string sign)

Atlama alanları (skip area)

crohn hastalığı 

Patoloji:

Kronik transmural inflamatuar reaksiyon

Derin, kıvrıntılı veya lineer ülserasyonlar

Fistülizasyon görülür.

 crohn 1

crohn 2

crohn 3

C.H.’ının ekstraintestinal bulguları:

Anemi, gelişme geriliği

Yağlı karaciğer, hepatit

Üriner Ca-oxalat taşları

Hücre turnoverindaki artışa bağlı ürik asit taşları

Periferik artrit, ankilozan spondilit

            Eritema nodosum, pyoderma gangrenosum

Episklerit, üveit.

Sistemik amiloidoz

Tedavi:

C.H.’da tedavide, primer ajanlar sulfasalazin ve kortikosteroidlerdir. Metronidazol anal fissurde etkilidir. Azotiopürin, 6-merkaptopürin, siklosporin, dirençli vakalarda talidomid ,etanercept, Anti-Integrins (Natalizumab) kullanılır.

 

Cerrahi tedavi endikasyonları:

Obstüksiyon

Fistül oluşumu

Abse

Perforasyon

Ağır perianal tutulum

Tıbbi tedaviye cevapsızlık

Kanser varlığı (ülseratif kolite göre daha nadirdir)

Kanama

Cerrahi sonrası nüks sıktır

 

ÜLSERATİF KOLİT

Özellikler

Tekrarlayan diyarelerle giden, kolon mukoza ve submukozasının inflamatuar hastalığıdır.

En sık rektum tutulur. Proximale doğru ilerler.

Ü. K. ve ankilozan spondilit olan vakaların % 90’ında HLA-B 27 (+)’dir.

Tüm kolonu tutarak backwash ileit yapabilir.

Genelde submukozayı geçmez.

Kanser gelişme riski Crohn’dan daha fazladır.

En sık 2. ve 3. dekadda başlar.

Sigara kullananlar daha az etkilenir. (Sigara Crohn risikini arttırır)

Perinuklüer anti-nötrofil antikor (p-ANCA) hastaların % 70 inde var.

Patoloji:

Akut safhada mukoza hiperemik, ödematözdür ve kolay kanar.

 Psödopolip oluşumu görülür. Ü.C.’de lieberkühn kriptlerinin mikroabseleri tipiktir.

 ülseraktif kol

Semptomlar

En sık yavaş kramplar şeklinde başlar sonra diare görülür.

 Kanlı, mukuslu gayta. (En sık semptom)

Tenesmus, kolik şeklinde karın ağrısı

 

 Ekstraintestinal komplikasyonlar

Crohn’dan daha sıktır. En sık artrit görülür.

Spondilit

Deri lezyonları

Hepatik lezyonlar (yağlanma (en sık), sklerozan kolanjit)

Pyoderma gangrenosum

Safra taşları

Safra kanalı karsinomları

Göz bulguları (episklerit, konjunktivit)

Osteomalazi, osteoporoz

Tromboflebit

 

Hayatı tehdit edici komplikasyonları:

Toksik megakolon (kolon çapı >9 cm) : Hastada ileus, ateş, toksik bir tablo vardır. ADBG transvers kolon çapı genişlemiştir. Oral beslenme kesilip, IV antibiyotik ve sıvı verilir. Akut dönem sonrasında total kolektomi yapılır.

Perforasyon (peritonit, masif hemoraji)

Radyoloji

Radyolojide kurşun boru manzarası izlenir. Haustraların kaybı, mukozal ülserlere bağlı testere dişi görünümü

ülser radülser rad. 1png

Komplikasyonlar:

Perikolanjit IBH ’de görülen en sık izlenen hepatobilier komplikasyondur. Perikolanjit çoğunlukla asemptomatiktir. ALP yüksekliği olur, ancak bilirubin seviyeleri genellikle değişmez. Kolektominin sklerozan kolanjit üzerine etkisi yoktur.

Sklerozan kolanjit ise intra ve extrahepatik safra yollarının fibrozis ile giden inflamasyonudur.

Ülseratif kolit yaşı 10 yılı bulanlarda, ilk atağı yaygın ve ağır olanlarda, pankolit tarzı yerleşim gösterenlerde kolon Ca gelişme riski daha yüksektir.

 

Tedavi:

Ü.K. Tedavisinde sulfasalazin, salisilik asit deriveleri(meselazin) ve kortikosteroidler kullanılır.

 Ağır vakalarda 6- merkaptopürin ve siklosporin kullanılır.

 

 Ü.K.’de mutlak operasyon endikasyonları:

            Tıbbi tedaviye yanıtsızlık

Kanama

Toksik megakolon (acil)

Perforasyon

Obstrüksiyon

Ü.K.’de kolektomi sonrası artrit, üveit ve eritema nodosum geriler.

Extraintestinal Complications of Inflammatory Bowel Disease

MUSCULOSKELETAL
 Peripheral arthritis
 Granulomatous monoarthritis
 Granulomatous synovitis
 Rheumatoid arthritis
 Sacroiliitis
 Ankylosing spondylitis
 Digital clubbing and hypertrophic osteoarthropathy
 Periosteitis
 Osteoporosis, osteomalacia
 Rhabdomyolysis
 Pelvic osteomyelitis
 Recurrent multifocal osteomyelitis
 Relapsing polychondritis
SKIN AND MUCOUS MEMBRANES
 Oral lesions
 Cheilitis
 Apthous stomatitis, glossitis
 Granulomatous oral Crohn disease
 Inflammatory hyperplasia fissures and cobblestone mucosa
 Peristomatitis vegetans
DERMATOLOGIC
 Erythema nodosum
 Pyoderma gangrenosum
 Sweet syndrome
 Metastatic Crohn disease
 Psoriasis
 Epidermolysis bullosa acquisita
 Perianal skin tags
 Polyarteritis nodosa
OCULAR
 Conjunctivitis
 Uveitis, iritis
 Episcleritis
 Scleritis
 Retrobulbar neuritis
 Chorioretinitis with retinal detachment
 Crohn keratopathy
 Posterior segment abnormalities
 Retinal vascular disease
BRONCHOPULMONARY
 Chronic bronchitis with bronchiectasis
 Chronic bronchitis with neutrophilic infiltrates
 Fibrosing alveolitis
 Pulmonary vasculitis
 Small airway disease and bronchiolitis obliterans
 Eosinophilic lung disease
 Granulomatous lung disease
 Tracheal obstruction
CARDIAC
 Pleuropericarditis
 Cardiomyopathy
 Endocarditis
 Myocarditis
MALNUTRITION
 Decreased intake food: IBD, dietary restriction
 Malabsorption: IBD, bowel resection, bile salt depletion, bacterial overgrowth
 Intestinal losses: electrolytes, minerals, nutrients
 Increased caloric needs: inflammation, fever
HEMATOLOGIC
 Anemia:iron deficiency (blood loss)
 Vitamin B12 (ileal disease or resection, bacterial overgrowth, folate deficiency)
 Anemia of chronic inflammation
 Anaphylactoid purpura (Crohn disease)
 Hyposplenism
 Autoimmune hemolytic anemia
 Coagulation abnormalities
  Increased activation of coagulation factors
  Activated fibronolysis
  Anticardiolipin antibody
  Increased risk of arterial and venous thrombosis with cerebrovascular stroke, myocardial infarction, peripheral arterial and venous occlusions
RENAL AND GENITOURINARY
 Metabolic:urinary crystal formation (nephrolithiasis, uric acid, oxylate)
 Hypokalemic nephropathy
 Inflammation:retroperitoneal abscess, fibrosis with ureteral obstruction, fistula formation
 Glomerulitis
 Membranonephritis
 Renal amyloidosis, nephrotic syndrome
PANCREATITIS
 Secondary to medications (sulfasalazine, 6-mercaptopurine, azathioprine, parenteral nutrition)
 Ampullary Crohn disease
 Granulomatous pancreatitis
 Decreased pancreatic exocrine function
 Sclerosing cholangitis with pancreatitis
HEPATOBILIARY
 Primary sclerosing cholangitis (PSC)
 Small duct PSC (pericholangitis)
 Carcinoma of the bile ducts
 Fatty infiltration of the liver
 Cholelithiasis
Autoimmune hepatitis
ENDOCRINE AND METABOLIC
 Growth failure, delayed sexual maturation
 Thyroiditis
 Osteoporosis, osteomalacia
NEUROLOGIC
 Peripheral neuropathy
 Meningitis
 Vestibular dysfunction
 Pseudotumor cerebri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir